Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คำที่ใช้บ่อยพร้อมตัวอย่างประโยค B-II

Advertisement

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คำที่ใช้บ่อยพร้อมตัวอย่างประโยค B-II

B

beer (เบียร์) เบียร์

 • Some more beer? : รับเบียร์เพิ่มไหม
 • Another bottle of beer. : ขอเบียร์อีกขวด
 • Do you have draft beer? : คุณมีเบียร์สดไหม
 • Come and join us for a beer! : มาร่วมวงดื่มเบียร์กัน
 • Would you like to have a beer? : คุณอยากดื่มเบียร์ไหม
 • Would you like to try Chang beer? : คุณจะรับเบียร์ช้างไหม
 • You ought to drink less beer. : คุณควรดื่มเบียร์ให้น้อยลงนะ
 • What brands of beer do you have? : คุณมีเบียร์ยี่ห้ออะไรบ้าง
 • Let’s go to the bar and get a beer. : ไปหาเบียร์ดื่มที่บาร์กันเถอะ
 • Does the beer have a strong aftertaste? : เบียร์มีรสเข้มติดลิ้นรึเปล่า
 • Let’s go get beer. Do you have any time? : ไปดื่มเบียร์กันเถอะ คุณมีเวลาไหม

before (บิฟอร์’) ก่อน, ก่อนหน้า, ก่อนเวลานั้นๆ

 • I haven’t done it before. : ฉันไม่เคยทำมันมาก่อน
 • Please come back before noon. : กรุณากลับมาก่อนเที่ยง
 • I usually get up before 6. : โดยปกติแล้วฉันตื่นนอนก่อนหกโมง
 • Have we ever met before? : พวกเราเคยพบกันมาก่อนหรือเปล่า
 • Please call me before you come. : โปรดโทรหาฉันก่อนที่คุณจะมา
 • Make up your mind before it’s too late. : รีบตัดสินใจเถอะก่อนที่มันจะสายเกินไป
 • Get out of my sight before I lose my temper. : ไปให้พ้นจากสายตาก่อนที่ฉันจะโมโห
 • We must take action before it’s too late. : พวกเราต้องดำเนินการก่อนที่มันจะสายเกินไป
 • Could you clarify something before you go? : คุณช่วยอธิบายบางอย่างก่อนไปได้ไหม

begin (บิกิน’) เริ่ม, เริ่มต้น

 • When will the party begin? : งานเลี้ยงจะเริ่มกี่โมง
 • When does the winter begin? : ฤดูหนาวเริ่มเมื่อไหร่
 • Are you ready to begin? : คุณพร้อมที่จะเริ่มหรือยัง
 • I think we should begin. : ฉันคิดว่าเราควรเริ่มได้แล้ว
 • The class begins at eight o’clock. : ชั้นเรียนเริ่มแปดโมง
 • Let’s begin our lesson now. : มาเริ่มบทเรียนของเรากันเลย
 • I don’t know where to begin. : ฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนดี
 • We will begin boarding soon. : เราจะขึ้นเครื่องในอีกไม่นานนี้
 • So many of my smile begin with you. : รอยยิ้มส่วนใหญ่ของฉันเกิดขึ้นเพราะคุณ
 • The new law will begin after October. : กฎหมายใหม่จะถูกนำมาใช้หลังเดือนตุลาคม
 • Your surgery is finished so you can begin to eat and drink. But we need to start slowly and increase gradually. การผ่าตัดของคุณเสร็จสิ้นลงแล้ว คุณสามารถกินอาหารและดื่มน้ำได้ แต่ควรเริ่มกินอย่างช้าๆ และค่อยๆเพิ่มทีละน้อย

beginning (บิกิน’นิง) การเริ่ม, ระยะตั้งต้น

 • I’m really beginning to run out of money. : เงินของฉันเริ่มจะหมดแล้วจริงๆ
 • Nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending. : ไม่มีใครย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่ แต่สามารถเริ่มใหม่วันนี้และสร้างผลลัพธ์ใหม่

behavior (เบอเฮฟ’วิเออะ) ความประพฤติ, พฤติกรรม

 • Her behavior was very suspicious. : เธอมีท่าทีที่น่าสงสัย
 • I can’t stand his behavior. : ฉันทนกับพฤติกรรมของเขาไม่ได้
 • I am far from pleased with your behavior. : ฉันไม่ชอบใจในพฤติกรรมของคุณ
 • What are your feelings about his behavior? : คุณว่าท่าทางของเขาเป็นไงบ้าง
 • His behavior has been somewhat unreasonable. : พฤติกรรมของเขาดูออกจะไร้เหตุผลไปหน่อย
 • The teacher will not allow bad behavior in class. : ครูจะไม่ยอมให้นักเรียนประพฤติตัวไม่ดีในชั้นเรียน
 • Find an effective way to correct their children’s behavior. : หาวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเด็ก
 • Giving feedback all the time is not advised when correcting bad behavior. : การให้ข้อมูลย้อนกลับตลอดเวลาไม่ใช่วิธีแก้ไขเด็กที่มีความประพฤตติไม่ดี

behind (บิไฮดฺ’) ข้างหลัง, หลัง, ตามหลัง, ล้าหลัง, ตาม

 • She’s right behind you. : เธออยู่ข้างหลังคุณ
 • The cat is behind the television. : แมวอยู่ข้างหลังโทรทัศน์
 • It’s on the counter behind you. : มันอยู่บนเคาน์เตอร์ข้างหลังคุณ
 • I’m behind you all the way. : ฉันจะอยู่ให้กำลังใจคุณตลอดเวลา
 • People are gonna talk behind your back. : ผู้คนจะพูดลับหลังคุณนะ
 • The Pharmacy is behind the hospital. : ร้านขายยาอยู่ด้านหลังโรงพยาบาล
 • Did you do anything behind my back again? : คุณทำอะไรลับหลังฉันอีกแล้วหรือ
 • The little boy is standing behind his dad. : เด็กชายตัวน้อยกำลังยืนอยู่ข้างหลังพ่อของเขา
 • I knew you talk to other girls behind my back. : ฉันรู้นะว่าคุณแอบคุยกับสาวอื่นเวลาที่ฉันไม่อยู่

belief (เบอลีฟ’) ความเชื่อ

 • He has a strong belief in God. : เขามีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่าพระเจ้ามีจริง
 • Believe that life is worth living and your belief will help create the fact. : จงเชื่อว่ามันคุ้มค่าที่จะมีชีวิตอยู่ต่อ แล้วความเชื่อของคุณจะทำให้มันเกิดขึ้นจริง
 • Our working system is based on the belief that people work more productively in a team. : ระบบการทำงานของพวกเราตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าคนเราจะทำงานได้มีประสิทธิภาพเมื่อทำงานกันเป็นทีม

believe (บิลีฟว’) เชื่อ

 • I believe you. : ฉันเชื่อคุณ
 • Do you believe the rumors? : คุณเชื่อข่าวลือไหม
 • I can hardly believe that. : ฉันแทบไม่อยากจะเชื่อ
 • Believe me, I’m not lying. : เชื่อฉันสิ ฉันไม่ได้โกหก
 • Believe me, it’s no mistake. : เชื่อฉัน ไม่มีพลาดแน่
 • Don’t believe everything you read. : อย่าเชื่อทุกสิ่งที่คุณอ่าน
 • I can’t believe what I just heard. : ฉันไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่ฉันเพิ่งได้ยิน
 • It does not matter what you believe. : มันไม่สำคัญหรอกว่าคุณเชื่อในสิ่งใด
 • I don’t believe it! Are you serious? : ฉันไม่อยากจะเชื่อเลย คุณเอาจริงใช่ไหม
 • I believe you know the right thing to do. : ฉันเชื่อว่าคุณรู้ว่าสิ่งไหนถูกต้องที่ควรทำ
 • If you believe in yourself anything is possible. : ถ้าคุณเชื่อในตัวเอง ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้

bell (เบล) ระฆัง, กระดิ่ง

 • The bell hasn’t gone yet. : เสียงกริ่งยังไม่ดัง
 • Sit quietly until the bell goes. : นั่งเงียบๆ จนกว่ากริ่งจะดัง
 • Form a queue and wait for the bell. : จัดแถวแล้วรอเสียงกริ่ง
 • When I heard the bell, I knew I was late. : เมื่อฉันได้ยินเสียงกระดิ่ง ฉันรู้ว่าฉันมาสาย
 • If you come back after midnight, you will have to ring the bell. : หากคุณกลับมาหลังเที่ยงคืน คุณจะต้องกดกริ่ง
 • The bell, which hangs in the library, is over a hundred years old. : ระฆังที่แขวนอยู่ในห้องสมุด มีอายุเกินร้อยปี

belong (เบอลอง’) เป็นของผู้ใดผู้หนึ่ง

 • You belong to me. : คุณเป็นของฉัน
 • This is where you belong. : นี่คือที่ของคุณ
 • This hat belongs to me. : หมวกนี้เป็นของฉัน
 • Who does this hat belong to? : หมวกนี้ของใคร
 • The toys belong to the children. : ของเล่นพวกนี้เป็นของเด็กๆ
 • Do you belong to any clubs? : คุณเป็นสมาชิกสโมสรใดบ้างไหม
 • Does this radio belong to you? : วิทยุเครื่องนี้เป็นของคุณหรือเปล่า
 • You belong somewhere you feel free. : คุณควรจะอยู่ในที่ที่ทำให้คุณรู้สึกเป็นอิสระ
 • Am I allowed to use the garden at the rear or does that belong to the ground floor apartment? : ฉันไปใช้สวนด้านหลังได้ไหม หรือว่านั่นเป็นของอพาร์ทเม้นต์ด้านล่าง

below (เบอโล’) ข้างล่าง, ใต้, ต่ำกว่า

 • Your name is below mine. : ชื่อของคุณอยู่ใต้ชื่อของฉัน
 • Your score is below average. : คะแนนของคุณต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
 • You’ll find the attachment below. : คุณจะพบไฟล์แนบด้านล่าง
 • My sister is in the class below me. : น้องสาวของฉันเรียนอยู่ในชั้นต่ำกว่าฉันชั้นหนึ่ง
 • The children throw sticks from the bridge into the river below. : เด็กๆ ขว้างไม้จากสะพานลงไปในแม่น้ำข้างใต้

belt (เบลทฺ) เข็มขัด

 • Always put on your safety belt. : คาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ
 • You must wear your seat belt. : คุณต้องคาดเข็มขัดนิรภัย
 • Don’t forget to fasten the seat belt. : อย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยด้วย
 • You need to tighten your belt. : คุณจำเป็นต้องรัดเข็มขัดตัวเองแล้วนะ

bend (เบนดฺ) ก้มตัวลง, งอ

 • I can’t bend over. : ฉันก้มไม่ได้
 • I can’t bend my knees. : ฉันงอเข่าไม่ได้
 • Please bend your left knee. : กรุณางอเข่าซ้ายของคุณ
 • He bent down to pick up a pencil from the floor. : เขาก้มตัวลงเพื่อหยิบดินสอจากพื้น
 • Bend the head or upper part of the body as a sign of respect, greeting, or shame. : การก้มศีรษะหรือส่วนบนของร่างกายลงเพื่อแสดงความเคารพ ทักทาย หรือความละอาย

beneath (เบอนีธ’) ใต้, ข้างใต้, ต่ำกว่า

 • The wind beneath my wings. : กระแสลมภายใต้ปีกของฉัน
 • The letter was hidden beneath the birdcage. : จดหมายถูกซ่อนอยู่ใต้กรงนก
 • It is beautiful beneath the sea, but if you stay too long, you’ll drown. : โลกใต้น้ำมันสวยงาม แต่ถ้าคุณอยู่ในน้ำนานเกินไป คุณจะจมน้ำ

benefit (เบน’นีฟิท) ผลประโยชน์

 • I think we all can benefit from it. : ฉันคิดว่าพวกเราทุกคนสามารถได้ประโยชน์จากมัน
 • The new books bought for the school will benefit all the pupils. : หนังสือใหม่ที่ซื้อมาให้โรงเรียนจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนทุกคน
 • I can get people to do things that are in their own best interest that also benefit my company. : ฉันสามารถทำให้ผู้คนทำในสิ่งที่พวกเขาเองก็ได้รับผลประโยชน์มากที่สุด และยังส่งผลดีกับตัวบริษัทอีกด้วย

beside (บิไซดฺ’) ข้าง, ริม

 • Stand beside me. ยืนอยู่ข้างๆฉันนะ
 • I walk beside you. ฉันเดินอยู่ข้างเธอ
 • My cat sits beside me. : แมวของฉันนั่งข้างๆฉัน
 • Who is that lady beside your mother? : ผู้หญิงที่อยู่ข้างแม่ของคุณคือใคร
 • The beautiful young girl beside you is my girlfriend. : สาวสวยที่อยู่ข้างๆคุณคือแฟนสาวของฉันเอง
 • The man who is standing beside you is my student. : ผู้ชายผู้ซึ่งยืนอยู่ข้างๆ คุณ คือนักศึกษาของฉันเอง

best (เบสทฺ) ดีที่สุด

 • I wish you the best luck. : ฉันขออวยพรให้คุณโชคดีที่สุด
 • You are the best in the game. : คุณเป็นคนเก่งที่สุดในเกมนี้
 • You are my best friend ever! : คุณเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยมีมา
 • I promise I will always do my best. : ฉันสัญญาว่าฉันจะทำให้ดีที่สุดเสมอ
 • You’re still the best friend I’ve ever had. : คุณยังคงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยมีมา

bet (เบท) พนัน

 • I have a bet to win. : ฉันมีเดิมพันที่ต้องเอาชนะ
 • He bet me ฿1000 that his team would win. : เขาพนันกับฉันด้วยเงินหนึ่งพันบาทว่าทีมของเขาต้องชนะ
 • I bet you’ve never seen it before. : ฉันพนันได้เลยว่าคุณไม่เคยเห็นมันมาก่อนแน่ๆ

between (บิทวีน’) ระหว่าง

 • The television is between the cat and the dog. : โทรทัศน์อยู่ระหว่างแมวและสุนัข
 • Please mind the gap between train and platform. : โปรดระวังช่องว่างระหว่างรถไฟและชานชาลา
 • It’s between the science lab and the English lab. : มันอยู่อยู่ระหว่างห้องทดลองวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ

beyond (บิยอนดฺ’) พ้น, ไกลจาก, เลย

 • It would not beyond my ability. : มันไม่น่าจะเกินความสามารถของฉัน
 • From here you can see beyond the mountains. : จากที่นี่คุณสามารถมองเห็นเลยภูเขาออกไป
 • Not far away, beyond a few trees, a thin line of smoke was climbing up high. : ไม่ไกลออกไป ห่างออกไปจากต้นไม้สองสามต้น เส้นบางๆของควันกำลังลอยขึ้นสูง

bicycle (ไบ’ซิค’เคิล) จักรยาน

 • He rides the bicycle to work. : เขาขี่จักรยานไปทำงาน
 • She rides a bicycle to school. : เธอขี่จักรยานไปโรงเรียน
 • I got a new bicycle for my birthday. : ฉันได้จักรยานคันใหม่เป็นของขวัญวันเกิด

bid (บิด) ประมูล, เสนอราคา

 • I bid fifty baht for the old pot. : ฉันประมูลราคาห้าสิบบาทสำหรับหม้อเก่า
 • He bid ฿200,000 for the painting. : เขาประมูลภาพวาดเป็นเงิน 200,000 บาท

bill (บิวล) บิล, ใบเสร็จ, ใบเรียกเก็บเงิน

 • May I have the bill please? : ขอใบเรียกเก็บเงินหน่อย
 • Can we have the bill please? : ขอใบเรียกเก็บเงินหน่อย (เก็บเงินด้วยค่ะ/ครับ)
 • I have so many bills to pay. : ฉันมีใบเรียกเก็บเงินที่ต้องจ่ายหลายใบ
 • Let me pay the dinner bill this time. : ให้ฉันเป็นคนจ่ายค่าอาหารมื้อนี้เถอะ
 • Please pay this bill in seven days at the latest. : กรุณาชำระบิลนี้อย่างช้าที่สุดภายในเจ็ดวัน
 • Would you mind photocopying this bill for me? : คุณช่วยถ่ายเอกสารใบเรียกเก็บเงินนี้ให้ฉันหน่อยได้ไหม
 • Now I know why my cell phone bills are so high. : ตอนนี้ ฉันรู้แล้วว่าทำไมบิลค่าโทรศัพท์ของฉันถึงได้แพงมาก

bin (บิน) ถังขยะ

 • I use the recycle bin. : ฉันใช้ถังขยะรีไซเคิล
 • A flower is in the bin. : ดอกไม้ดอกหนึ่งในถังขยะ
 • Throw the trash into the bin. : ทิ้งขยะลงในถังขยะ
 • Manee throws it away in the red bin. : มานีโยนมันทิ้งลงในถังขยะสีแดง

biology (ไบออล’โลจี) ชีววิทยา

 • I failed biology. : ฉันตกชีววิทยา
 • I never liked biology. : ฉันไม่เคยชอบวิชาชีววิทยา
 • She is studying biology at university. : เธอกำลังศึกษาวิชาชีววิทยาที่มหาวิทยาลัย
 • I have attained the highest grade in the Biology exams. : ฉันได้เกรดสูงสุดในข้อสอบชีววิทยา
 • We learn a lot about biology while attending the lecture. : เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีววิทยามากมายขณะที่กำลังนั่งฟังบรรยาย

bird (เบิร์ด) นก

 • The bird is in the tree. : นกอยู่บนต้นไม้
 • Can you see the bird? : คุณเห็นนกไหม
 • The birds fly in the sky. : นกบินอยู่บนท้องฟ้า
 • If I were bird, I could fly. ถ้าฉันเป็นนก ฉันก็คงบินได้
 • Bird’s nest soup is a Chinese delicacy. : ซุปรังนกเป็นอาหารเด็ดของจีน
 • If New Zealander cut down more forests, more birds will become extinct, even the kiwi. : ถ้าชาวนิวซีแลนด์ตัดไม้ทำลายป่ามากขึ้น นกต่างๆก็จะสูญพันธุ์ไป แม้แต่นกกีวี

birth (เบิร์ธ) การเกิด

 • She gave birth to a baby last month. : เธอคลอดบุตรเดือนที่แล้ว
 • He’s been living there since her birth. : เขาอาศัยอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่เกิด

birthday (เบิร์ธเด) วันเกิด

 • Happy birthday! : สุขสันต์วันเกิด!
 • When is your birthday? : คุณเกิดเมื่อไหร่
 • What is your date of birth? : คุณเกิดวันที่เท่าไหร่
 • I always forget his birthday. : ฉันมักจะลืมวันเกิดของเขา
 • I wish you a wonderful birthday! : ฉันขอให้เธอมีวันเกิดอันยอดเยี่ยม
 • You made me birthday so special. : คุณทำให้วันเกิดของฉันพิเศษมากๆเลย
 • May your birthday be filled with laughter! : ขอให้วันเกิดของคุณเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ
 • Somebody just gave you a gift for your birthday. : ใครบางคนเพิ่งให้ของขวัญคุณเนื่องในวันเกิด

biscuit (บิส’คิท) ขนมอบกรอบ

 • Would you like a biscuit? : คุณต้องการบิสกิตไหม

bit (บิท) เล็กๆน้อยๆ

 • I’m feeling a bit better today. : วันนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นนิดหน่อย
 • Can you wait a bit for me? : คุณรอฉันสักหน่อยได้ไหม
 • He gave them a bit of food. : เขาให้อาหารเล็กน้อยแก่พวกเขา
 • My shoes are a little bit too tight. : รองเท้าของฉันคับเกินไปหน่อย
 • I need a bit of advice from you. : ฉันต้องการคำแนะนำจากคุณสักหน่อย
 • It will be a little bit difficult for you. มันจะลำบากสำหรับคุณบ้างเล็กน้อย
 • Can you turn a volume up a little bit? : คุณช่วยเปิดเสียงให้ดังขึ้นอีกหน่อยได้ไหม
 • Do you want to move a bit closer? : คุณต้องการเคลื่อนเข้าไปใกล้กว่านี้อีกนิดไหม
 • They had got a bit tired working in the garden. : พวกเขารู้สึกเหนื่อยเล็กน้อยสำหรับการทำงานในสวน

bite (ไบทฺ) กัด

 • Does your dog bite? : หมาของคุณกัดไหม
 • He was covered in insect bites. : เขามีแผลแมลงกัดเต็มไปหมด
 • The dog bit her and made her hand bleed. : สุนัขกัดเธอและทำให้มือของเธอเลือดออก

bitter (บิท’เทอะ) โกรธแค้น, ขมขื่น, ขม

 • I don’t like bitter taste. : ฉันไม่ชอบรสขม
 • The coffee smells bitter in the coffee shop. : กาแฟส่งกลิ่นขมอบอวลในร้านกาแฟ
 • It is hard for me to swallow this bitter pill. : มันเป็นการยากสำหรับฉันที่จะกลืนเจ้ายาขมนี่ลงไป

black (แบลค) สีดำ

 • May I see some black ones? : ฉันขอดูสีดำได้ไหม
 • She always drinks black coffee. : เธอดื่มกาแฟดำเสมอ
 • Can I have a black coffee with honey? : ขอกาแฟดำใส่น้ำผึ้งได้ไหม
 • I drive a black motorcycle to work. : ฉันขับมอเตอร์ไซค์สีดำไปทำงาน
 • The white tie is against the black shirt. : เนคไทสีขาวตัดกับเสื้อเชิ้ตสีดำ
 • Mana saw a black dog while walking outside. : มานะเห็นหมาดำขณะเดินออกไปข้างนอก

blade (เบลด) ใบมีด

 • The blade of the knife needs to be sharp. : ใบมีดจะต้องคม
 • The unseen blade is the deadliest. : คมดาบที่มองไม่เห็นคือศาสตราที่อันตรายที่สุด
 • You should not leave the blade outside its housing as it can be very dangerous. : คุณไม่ควรปล่อยใบมีดคาไว้ข้างนอกเพราะมันอาจเป็นอันตรายได้

blame (เบลม) กล่าวโทษ, ตำหนิ

 • I don’t blame anybody. : ฉันไม่ได้โทษใครทั้งนั้น
 • Please don’t blame yourself. : โปรดอย่าโทษตัวเอง
 • Don’t you blame them? : คุณจะไม่ตำหนิพวกเขาใช่ไหม
 • She will blame you for carelessness. เธอจะตำหนิคุณที่สะเพร่า
 • He blames me for not doing a good work. : เขาตำหนิฉันทำงานไม่ดี
 • They blamed themselves for the accident. : พวกเขาตำหนิตนเองในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
 • If something happens to her, my parents will blame me. : ถ้าบางสิ่งเกิดขึ้นกับเธอ พ่อแม่ของฉันก็จะตำหนิฉัน

blank (แบลงคฺ) ว่าง, ว่างเปล่า

 • Do you have a blank tape? : คุณมีเทปเปล่าไหม
 • My mind became a complete blank. : จิตใจของฉันมันว่างเปล่าไปหมด
 • Just relax and let your mind go blank. : แค่ผ่อนคลายและปล่อยใจให้ว่างเปล่า
 • Choose the best answer to fill in the blank. : เลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมคำในช่องว่าง
 • Read each question carefully and choose the best answer to fill in the blank. : อ่านคำถามแต่ละข้อด้วยความระมัดระวังและเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมคำในช่องว่าง

blankly (แบลง’คลี) มีใบหน้าที่เฉยเมย

blind (ไบลนดฺ) ตาบอด

 • Mana was blind from birth. : มานะตาบอดตั้งแต่เกิด
 • They say love is blind. : พวกเขาบอกว่าความรักทำให้คนตาบอด

block (บลอค) ท่อน, ก้อน, ปิดกั้น

 • It’s in the middle of the block. : มันอยู่ตรงกลางช่วงตึก
 • A truck was blocking the road. : รถบรรทุกปิดกั้นถนนอยู่
 • I didn’t block you. I just closed my Facebook temporarily. : ฉันไม่ได้บล็อกคุณ ฉันแค่ปิดเฟสชั่วคราว
Advertisement

Related Articles

Back to top button