Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ประโยคภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยพร้อมตัวอย่างประโยค ตอนที่ 6

Advertisement

sit ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • Sit down! นั่งลง
 • Please sit down. กรุณานั่งลง
 • Let’s sit down. มานั่งกันเถอะ
 • Sit still, please. กรุณานั่งนิ่งๆ
 • Sit down, please. กรุณานั่งลง
 • Come! Sit by me. มา! นั่งข้างๆฉัน
 • Everybody sit down. ทุกคนเชิญนั่งลง
 • Everyone sit down, please. ทุกคนกรุณานั่งลง
 • Please, can you sit down? กรุณานั่งลงได้ไหม
 • I want you to sit down. ฉันต้องการให้คุณนั่งลง
 • Can you sit down, please? กรุณานั่งลงได้ไหม
 • Sit still and listen to me. นั่งนิ่งๆ แล้วฟังฉัน
 • Sit still and listen to tape. นั่งนิ่งๆ แล้วฟังเทป
 • I don’t wanna sit next to him. ฉันไม่อยากนั่งข้างเขา
 • Let’s sit here on the beach. มานั่งที่ชายหาดนี้กันเถอะ
 • Please sit down and talk to me. กรุณานั่งลงแล้วคุ่ยกับฉัน
 • Do you mind if I sit here? คุณจะว่าอะไรไหม ถ้าฉันจะนั่งตรงนี้
 • Come over here and sit down with us. มานี่ซิ มานั่งกับกับพวกเรา
 • For your own safety, you need to sit down. เพื่อความปลอดภัยของคุณเอง คุณต้องนั่งลง
 • I couldn’t sit there anymore waiting for you. ฉันไม่สามารถนั่งรอคุณอยู่ตรงนั้นได้อีกแล้ว

start ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • Let’s get started. มาเริ่มกันเถอะ
 • It started raining. มันเริ่มมีฝนตก
 • The car won’t start. รถยนต์สตาร์ทไม่ติด
 • When do I start working? ฉันเริ่มงานได้เมื่อไร
 • You’re starting early today. วันนี้คุณเริ่มต้นแต่เช้าเลยนะ
 • When did you start working here? คุณเริ่มทำงานที่นี่เมื่อไหร่?
 • She starts to study in ten minutes. เธอจะเริ่มเรียนภายในสิบนาที
 • Is everybody ready to start? ทุกคนพร้อมที่จะเริ่มต้น(เรียน)แล้วหรือยัง?
 • What time does your school start? โรงเรียนของคุณเริ่มเรียนกี่โมง
 • I will finish what you started. ฉันจะทำในสิ่งที่คุณเริ่มต้นไว้ให้เสร็จ
 • You’re starting to make me nervous. คุณกำลังทำให้ฉันเริ่มหงุดหงิด
 • My class starts at 10.00 a.m. ชั้นเรียนของฉันเริ่มเรียนเวลา 10.00 โมงเช้า
 • We won’t start until everyone is quiet. เราจะไม่เริ่ม(เรียน)จนกว่าทุกคนจะเงียบ
 • When could you start working for us? คุณสามารถเริ่มงานกับเราได้เมื่อไหร่
 • I started taking driving lessons a week ago. ฉันเริ่มเรียนขับรถสัปดาห์ที่แล้ว
 • The feast will be starting in ten minutes. งานเลี้ยงจะเริ่มขึ้นอีกภายในสิบนาที
 • We got on the train just as it was starting. พวกเราขึ้นรถไฟทันพอดีกับที่รถไฟกำลังออก.
 • Activities will start from 8.00 am onwards. กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป
 • When did you start seriously learning English? คุณเริ่มเรียนภาษาอังกฤษอย่างจริงจังเมื่อไร
 • When I start to do anything, I will go on until the job is done. เมื่อฉันเริ่มลงมือทำสิ่งใด ฉันจะลงมือทำจนเสร็จสิ้น

find ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • It’s just hard to find. มันก็แค่หายากหน่อย
 • How did you find me? คุณหาฉันเจอได้อย่างไร
 • Please find the attachment. โปรดดูเอกสารที่แนบมา
 • Please find attached report. โปรดดูรายงานที่แนบมา
 • Tell me when you find him. บอกฉันด้วยเมื่อคุณพบเขาแล้ว
 • Please help me find my key. โปรดช่วยฉันหากุญแจหน่อย
 • I will find you a good doctor. ฉันจะหาหมอเก่งๆมาให้คุณ
 • It took me a long time to find out. มันใช้เวลาตั้งนานกว่าจะพบ
 • Where did you find these people? คุณหาคนพวกนี้ได้จากที่ไหน
 • You must find out what that is. คุณต้องค้นหาให้เจอว่านั้นคืออะไร
 • We all know where to find him. พวกเราทุกคนรู้ว่าจะหาเขาเจอที่ไหน
 • I often find myself thinking about her. ฉันพบว่าตัวฉันคิดถึงเธออยู่บ่อยๆ
 • I’m trying to find my lost keys. ฉันกำลังพยายามหากุญแจของฉันที่หายไป
 • It took me so long to find this book. ฉันใช้เวลาตั้งนานเพื่อหาหนังสือเล่มนี้
 • Please find someone who speaks English. โปรดหาใครก็ได้ที่พูดภาษาอังกฤษ
 • I was finding my key when you called. ฉันกำลังหากุญแจของฉันอยู่ตอนที่เธอโทรมา
 • I hope you find what you’re looking for. ฉันหวังว่าคุณจะได้พบกับสิ่งที่คุณกำลังหาอยู่
 • Ducks waded through the mud to find some fish. เป็ดเดินลุยโคลนเพื่อหาปลา
 • Could you tell me where I can find these books? คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าฉันจะหาหนังจะหาหนังสือพวกนี้ได้จากที่ไหน
 • Wish you find someone who truly deserves you on Valentine’s Day. ขอให้คุณได้พบคนที่คู่ควรกับคุณในวันวาเลนไทน์นี้

remember ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • I can’t remember. ฉันจำไม่ได้
 • I can’t remember you. ฉันจำคุณไม่ได้
 • Do you remember me? คุณจำฉันได้ไหม
 • Remember to pay me back! จำไว้ว่าต้องจ่ายคืนฉันด้วย
 • I will always remember you. ฉันจะจดจำคุณไว้เสมอ
 • I can’t remember his name. ฉันจำชื่อของเขาไม่ได้
 • I can’t remember your name. ฉันจำชื่อของคุณไม่ได้
 • I remember closing the gate. ฉันได้ว่าได้ปิดประตูไปแล้ว
 • She remembered doing it. เธอจำได้ว่า ได้ทำสิ่งนั้นไปแล้ว
 • Remember to buy some vegetables. อย่าลืมซื้อผักด้วยนะ
 • Remember to call me tomorrow. อย่าลืมโทรหาฉันพรุ่งนี้
 • Did you remember your towel? คุณจำผ้าเช็ดตัวของคุณได้ไหม
 • I remember posting the letter. ฉันจำได้ว่าได้ส่งจดหมายไปแล้ว
 • Do you still remember your promise? คุณยังจำสัญญาของคุณได้ไหม
 • I cannot remember saying such words. ฉันจำไม่ได้ว่าได้พูดอะไรเช่นนั้น
 • I can’t remember how to vote. ฉันจำไม่ได้ว่าการลงคะแนนเสียงต้องทำอย่างไร
 • I remember to send email to my boss. ฉันจำได้ว่าต้องส่งอีเมล์ให้เจ้านายของฉัน
 • I can’t remember the name of that place. ฉันไม่สามารถจำชื่อของสถานที่นั้นได้
 • If I remember rightly, He is Mana’s brother. ถ้าฉันจำไม่ผิด เขาคือน้องชายของมานะ
 • I remember so well my first date with her. ฉันยังจำได้ดีถึงวันที่ฉันได้ไปออกเดตกับเธอครั้งแรก

use ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • I used to work there. ฉันเคยทำงานที่นั้น
 • I’m not used to it yet. ฉันไม่คุ้นเคยกับมัน
 • It use to be a school. มันเคยเป็นโรงเรียน
 • I used to live in Krabi. ฉันเคยอาศัยอยู่กระบี่
 • I didn’t use to like her. ฉันไม่เคยชอบเธอมาก่อน
 • I did not use to get up late. ฉันไม่เคยนอนตื่นสาย
 • It’s no use waiting for him. มันไร้ประโยชน์ที่จะรอเขา
 • Can I use the internet here? ฉันใช้อินเตอร์เน็ตที่นี้ได้ไหม
 • I’m used to living here alone. ฉันเคยชินกับการอยู่ที่นี้คนเดียว
 • You used to do a much better job. คุณเคยทำงานที่ดีกว่านี้มาก
 • She used to play volleyball a lot. เธอเคยเล่นวอลเลย์บอลบ่อยมาก
 • I used up my pocket money in five days. ฉันใช้เงินหมดกระเป๋าในห้าวัน
 • It’s no use translating every single word. มันไร้ประโยชน์ที่จะแปลที่ละคำ
 • He used to love her, but now he doesn’t. เขาเคยรักเธอ แต่ตอนนี้ไม่รักแล้ว
 • You will soon get used to living alone. ในไม่ช้าคุณก็จะเคยชินกับการอยู่คนเดียว
 • I like to use Internet on my free time. ฉันชอบใช้อินเทอร์เน็ตในช่วงเวลาว่างของฉัน
 • He used to go abroad four or five times a year. เขาเคยไปต่างประเทศปีละสี่ห้าครั้ง
 • It is no use learning without thinking. มันไร้ประโยชน์ที่จะเรียนรู้โดยปราศจากการคิด
 • You should put the money to better use. คุณควรใช้เงินให้เป็นประโยชน์มากกว่านี้
 • Mana used to live in Indonesia, but now he lives in Malaysia. มานะเคยอาศัยอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย แต่ตอนนี้เขาอาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซีย

 

Advertisement

Related Articles

Back to top button