Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ประโยคภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยพร้อมตัวอย่างประโยค ตอนที่ 5

Advertisement

keep ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • Keep the law. รักษากฎหมาย
 • Don’t keep me waiting long! อย่าปล่อยให้ฉันรอนาน
 • I don’t want to keep you waiting. ฉันไม่อยากให้คุณรอ
 • I couldn’t keep my eyes away. ฉันไม่สามารถจะละสายตาไปได้
 • Keep going, I’ll support you. ทำต่อไปนะ ฉันจะสนับสนุนคุณ
 • Keep a closer eye on your pet. เฝ้าดูสัตว์เลี้ยงของคุณอย่างใกล้ชิดด้วย
 • Why would she keep that a secret? ทำไมเธอถึงเก็บเรื่องนั้นเป็นความลับ
 • I must keep a promise I made. ฉันต้องรักษาสัญญาที่ฉันให้ไว้
 • She wants to keep it a secret. เธอต้องการเก็บมันไว้เป็นความลับ
 • Keep on moving. Don’t look down. เดินหน้าต่อไป อย่ามองลงมา
 • A gentleman must keep his words. สุภาพบุรุษต้องรักษาคำพูด
 • How does she keep it clean? เธอทำให้มันสะอาดได้อย่างไร
 • I always keep a dictionary handy. ฉันมักจะมีพจนานุกรมไว้ใกล้มือเสมอ
 • I want you to keep me company. ฉันต้องการให้คุณไปเป็นเพื่อนฉัน
 • I’m sorry to keep you waiting so long. ฉันขอโทษที่ปล่อยให้คุณรอนาน
 • Tourists always keep a map handy. นักท่องเที่ยวมักจะมีแผนที่ไว้ใกล้มือเสมอ
 • Thank you very much. I’ll keep on doing.ขอบคุณมากๆ ฉันจะทำให้ดีต่อไป
 • Why do you keep asking me a question? ทำไมเธอถึงถามคำถามฉันไม่หยุดเลย
 • I can keep you company tonight if you’d like. คืนนี้ฉันอยู่เป็นเพื่อนคุณได้นะ ถ้าคุณต้องการให้ฉันอยู่
 • Manee is going to keep me company while I am in Chiang Mai. มานีจะไปเป็นเพื่อนฉัน ขณะที่ฉันอยู่เชียงใหม่

try ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • Try it on. ลองสวมมันดู
 • Can I try it on? ฉันลองสวมมันได้ไหม
 • That was a nice try. ถือว่าพยายามได้ดี
 • I will try this food. ฉันจะลองกินอาหารอาหารนี้ดู
 • I’m trying to lose weight. ฉันกำลังพยายามลดน้ำหนัก
 • I try drawing a picture of trees. ฉันลองวาดภาพต้นไม้
 • I try not to go outside. ฉันพยายามไม่ออกไปข้างนอก
 • Why don’t you try this cake? ทำไมคุณไมลองทานเค้กนี้ดู
 • I’ll try learning new languages. ฉันจะลองเรียนภาษาใหม่ๆ
 • You should try to spend less. คุณควรพยายามใช้จ่ายน้อยลง
 • I was just trying to protect you. ฉันแค่พยายามที่จะปกป้องคุณ
 • She’s trying to learn English. เธอพยายามที่จะเรียนภาษาอังกฤษ
 • I try not to eat too much of it. ฉันพยายามที่จะไม่กินมันมากเกินไป
 • I must try not to do it anymore. ฉันต้องพยายามที่จะไม่ทำมันอีกต่อไป
 • I was trying to call his name to mind. ฉันพยายามนึกชื่อของเขาให้ออก
 • We’re gonna try a little harder. พวกเราจะพยายามให้หนักขึ้นอีกหน่อย
 • I will try to talk in English every day. ฉันจะพยายามพูดภาษาอังกฤษเป็นประจำทุกวัน
 • Manee wants to try on those blue sneakers. มานีอยากลองใส่รองเท้าสีน้ำเงินอันนั้น
 • Students try to read books to get a good grade. เด็กนักเรียนพยายามอ่านหนังสือเพื่อให้ได้เกรดที่ดี
 • They try to clean a room, but it’s very hard. พวกเขาพยายามทำความสะอาดห้อง แต่มันก็ยากมากๆ

work ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • Where do you work? คุณทำงานที่ไหน
 • It doesn’t work. มันใช้ไม่ได้ (มันไม่เป็นผล)
 • Let’s go back to work. กลับไปทำงานกันเถอะ
 • I have a lot work to do. ฉันมีงานต้องทำเยอะเลย
 • It is not working. มันไม่ทำงาน (มันใช้การไม่ได้)
 • What time do you start work? คุณเริ่มทำงานกี่โมง
 • He works at the hospital. เขาทำงานที่โรงพยาบาล
 • What work does your mother do? คุณแม่คุณทำงานอะไรหรือ
 • She is impressed with your work. เธอประทับใจในงานของคุณ
 • Do you plan to work here? คุณมีแผนที่จะทำงานต่อที่นี้หรือไม่
 • You’re really working hard today. วันนี้คุณทำงานหนักมากจริงๆ
 • Are you sure this is going to work? คุณแน่ใจหรือว่ามันจะได้ผล
 • What time do you have to be at work? คุณต้องไปถึงที่ทำงานกี่โมง
 • I drive a black motorcycle to work. ฉันขับมอเตอร์ไซค์สีดำไปทำงาน
 • Keep working on it. You’re improving. ทำต่อไปเรื่อยๆ คุณเริ่มจะเก่งขึ้นล่ะ
 • Manee works for a computer company. มานีทำงานให้กับบริษัทคอมพิวเตอร์
 • How long have you been working here? คุณทำงานที่นี่มานานแค่ไหนแล้ว
 • I have an ability to prioritize work. ฉันสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้
 • He works as a consultant for a design company. เขาทำงานเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทออกแบบ
 • I have to be at work by 08:00 a.m. every morning. ฉันจำเป็นต้องถึงที่ทำงานตอน 8 โมงเช้าของทุกวัน

talk ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • We need to talk. เราต้องคุ่ยกัน
 • We should stop talking. เราควรหยุดคุ่ยกัน
 • I’ll talk to you later. ฉันจะคุ่ยกับคุณในภายหลัง
 • I’m glad we got to talk. ฉันดีใจมากที่เราได้คุ่ยกันวันนี้
 • What are you talking about? คุณกำลังพูดถึงอะไร
 • I don’t want to talk to you. ฉันไม่ต้องการคุ่ยกับคุณ
 • We talk about it later. เราจะพูดเกี่ยวกับมันในภายหลัง
 • I have no time to talk now. ฉันไม่มีเวลาที่จะคุ่ยในตอนนี้
 • Just let me do the talking. แค่เพียงปล่อยให้ฉันเป็นคนพูด
 • It’s good to talk to you again. มันดีที่ได้พูดคุ่ยกับคุณอีกครั้ง
 • I hate people that talk too much. ฉันเกลียดคนที่พูดมากเกินไป
 • Can I talk to you for a minute? ฉันขอคุ่ยกับคุณสักครู่ได้ไหม
 • I need to talk to you for a minute. ฉันจำเป็นต้องคุ่ยกับคุณสักครู่
 • Let’s talk about our homework. เรามาคุ่ยเรื่องการบ้านของเราดีกว่า
 • I want to talk to you in private. ฉันต้องการคุ่ยกับคุณเป็นการส่วนตัว
 • Enjoy working and talk to you later. ทำงานให้สนุก ไว้ค่อยคุยกันทีหลัง
 • Can I talk to you for a few minutes? ฉันขอคุ่ยกับคุณสักครู่ได้ไหม
 • I don’t want to talk about it anymore. ฉันไม่อยากพูดถึงมันอีกเลย
 • I heard you talking about Ramkhamhaeng university. ฉันได้ยินคุณกำลังพูดถึงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • Manee and Mana talked about their plans for the weekend. มานีและมานะพูดคุยกันเกี่ยวกับแผนสำหรับช่วงสุดสัปดาห์ของพวกเขา

pay ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • I’ll pay by cash. ฉันจะจ่ายด้วยเงินสด
 • I’ll pay by credit card. ฉันจะจ่ายด้วยบัตรเครดิต
 • I’ll pay by installments. ฉันจะจ่ายเป็นแบบผ่อนชำระ
 • I’ll pay you back double. ฉันจะใช้คืนให้นายเป็นสองเท่า
 • Can I pay by cheque? ฉันสามารถจ่ายด้วยเช็คได้ไหม
 • Can I pay by credit card? ฉันสามารถจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหม
 • I have so many bills to pay. ฉันมีบิลเก็บเงินหลายใบที่ต้องจ่าย
 • We would like to pay together. เราต้องการจ่ายร่วมกัน
 • How would you like to pay? คุณต้องการจ่ายเงินอย่างไร
 • Remember to pay me back! จำไว้นะต้องจ่ายเงินคืนฉันด้วย
 • How much did you pay for it? คุณจ่ายเงินกับมันไปเท่าไหร่หรอ
 • We would like to pay separately. เราต้องการจ่ายแยกต่างหาก
 • Everybody has to pay the same. ทุกคนต้องจ่ายเงินเหมือนกันหมด
 • Could you pay me in advance? คุณสามารถจ่ายเงินล่วงหน้าให้ฉันได้ไหม
 • I will pay your lunch today. ฉันจะจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันของคุณในวันนี้
 • You’d get a discount for paying cash. คุณจะได้รับส่วนลดสำหรับการจ่ายด้วยเงินสด
 • How much do you think you can pay? คุณคิดว่าคุณสามารถจ่ายได้เท่าไหร่?
 • How would you pay, cash or credit card? คุณจะจ่ายอย่างไร เงินสดหรือบัตรเครดิต
 • Did you pay by cash or pay by installments? คุณจ่ายเป็นเงินสดหรือจ่ายเป็นแบบผ่อนชำระ
 • Your total is 500 Baht, Will you be paying with cash or credit card? ยอดชำระของคุณทั้งหมด 500 บาท คุณจะจ่ายด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยพร้อมตัวอย่างประโยค ตอนที่ 6

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยพร้อมตัวอย่างประโยค ตอนที่ 6

Advertisement

Related Articles

Back to top button