Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ประโยคภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยพร้อมตัวอย่างประโยค ตอนที่ 4

Advertisement

like ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • I like you. ฉันชอบคุณ
 • I like to swim. ฉันชอบว่ายน้ำ
 • What does she like? เธอชอบอะไร
 • I like this movie. ฉันชอบหนังเรื่องนี้
 • I like to drink coffee. ฉันชอบดื่มกาแฟ
 • I like sport at all. ฉันชอบกีฬาทุกประเภท
 • I like Indian food. ฉันชอบอาหารอินเดีย
 • I don’t like ice cream. ฉันไม่ชอบไอศกรีม
 • I really like to travel. ฉันชอบเดินทางจริงๆ
 • I’m glad you like them. ฉันดีใจที่คุณชอบมัน
 • Do you like travelling? คุณชอบการเดินทางไหม
 • I like to play volleyball. ฉันชอบเล่นวอลเล่ย์บอล
 • I like painting very much. ฉันชอบวาดภาพมากๆ
 • I like listening to pop music. ฉันชอบฟังเพลงป๊อบ
 • I really like chocolate cake! ฉันชอบเค้กช็อกโกแลตจริงๆ
 • Do you see anything you like? คุณเจอสิ่งที่คุณชอบหรือยัง
 • I like to take my cat for walks. ฉันชอบพาแมวของฉันออกไปเดินเล่น
 • What does your brother look like? พี่ชายของคุณหน้าตาเป็นอย่างไร
 • what does your boyfriend look like? แฟนของคุณหน้าตาเป็นอย่างไร
 • What kinds of things do you like to see? คุณชอบไปดูของประเภทไหน

give ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • Give it back! คืนมันให้ฉัน
 • Give me a ring. โทรหาฉันนะ
 • Give us a second. ขอเวลาสักครู่
 • Please give me a hand. โปรดช่วยฉันหน่อย
 • Give me another chance. ขอโอกาสฉันอีกครั้ง
 • I’ll give a 10% discount. ฉันจะให้ส่วนลด 10%
 • Please give me your name. โปรดบอกชื่อของคุณด้วย
 • He gives money to the poor. เขาให้เงินแก่คนยากจน
 • You give yourself no credit. คุณไม่ให้เครดิตตัวเองเลย
 • Please give me your advice. โปรดให้คำแนะนำแก่ฉันด้วย
 • You should give him a chance. คุณควรให้โอกาสเขา
 • Can you give me that book? เอาหนังสือเล่มนั้นให้ฉันได้ไหม
 • I will give you some advice. ฉันจะให้คำแนะนำบางอย่างแก่คุณ
 • Can you give me a discount? ลดราคาให้ฉันหน่อยได้ไหม
 • Can you give me an example? คุณช่วยยกตัวอย่างให้ฉันหน่อยได้ไหม
 • Could you give me directions? คุณช่วยบอกทางให้ฉันหน่อยได้ไหม
 • Can you give me special price? ขอราคาพิเศษให้ฉันหน่อยได้ไหม
 • Could you give me a second? คุณพอจะให้เวลาฉันสักประเดี๋ยวได้ไหม
 • Please give my best regards to your family. โปรดนำความปรารถนาดีของฉันไปยังครอบครัวของคุณด้วย
 • We shall give an application for a scholarship. พวกเราจะยื่นใบสมัครขอทุนการศึกษา

buy ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • Buy 2 get 1 free. ซื้อ 2 แถม 1
 • I’ll buy some new shoes. ฉันจะซื้อรองเท้าคู่ใหม่
 • I would buy a new house. ฉันต้องการซื้อบ้านหลังใหม่
 • I would love to buy a car one day. สักวันหนึ่งฉันจะซื้อรถ
 • Where did you buy that dress? คุณซื้อชุดนั้นจากที่ไหน
 • I’m interested in buying a laptop. ฉันสนใจที่จะซื้อแล็ปท็อป
 • You can buy something else to eat. คุณสามารถซื้ออย่างอื่นทานได้
 • He needs to buy some new clothes. เขาต้องการซื้อเสื้อผ้าใหม่บางชุด
 • I would like to buy this mobile phone. ฉันต้องการซื้อมือถือเครื่องนี้
 • I’m interested to buy a motorcycle. ฉันสนใจที่จะซื้อรถจักรยานยนต์
 • I went to buy some food at the Maxvalu. ฉันไปซื้ออาหารที่แม็กซ์แวลู
 • I buy some food on my way home. ฉันซื้ออาหารบางอย่างระหว่างทางมาบ้าน
 • She didn’t buy a computer last Monday. เธอไม่ได้ซื้อคอมพิวเตอร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
 • I’m thinking of buying a new motorcycle. ฉันคิดจะซื้อรถจักรยานยนต์คันใหม่
 • I want to buy a kilo of beef for cooking. ฉันต้องการซื้อเนื้อกิโลหนึ่งเพื่อทำอาหาร
 • If you buy 3 you’ll get another one for free. ถ้าคุณซื้อสามชิ้น คุณจะได้รับฟรีอีก 1 ชิ้น
 • I think Manee should buy some new clothes. ฉันคิดว่ามานีควรซื้อเสีื้อผ้าใหม่ๆ บ้าง
 • We plan to buy some property as an investment. พวกเราวางแผนที่จะซื้อสินทรัพย์สำหรับการลงทุน
 • I want to buy only a one-way ticket to Malaysia. ฉันต้องการซื้อตั๋วไปมาเลเซียแค่ขาไปอย่างเดียว
 • We might buy a larger house if we had more money. พวกเราอาจซื้อบ้านหลังใหญ่ถ้าเรามีเงินมากขึ้น
 • We are going to buy some more kitchenware for our new house. พวกเรากำลังจะไปซื้อเครื่องครัวสำหรับบ้านใหม่ของเราเพิ่มอีก

leave ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • Leave me alone! ปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียว
 • What time does it leave? มันจะออกกี่โมง
 • Tell him to leave town. บอกเขาให้ออกไปจากเมือง
 • Leave that stuff alone. ปล่อยสิ่งนั้นไว้ตามลำพังของมัน
 • May I leave a message? ฉันขอฝากข้อความหน่อยได้ไหม
 • Go away! Leave me in peace. ไปให้พ้น อย่ามารบกวนฉัน
 • I’ll take leave off work for 3 days. ฉันจะลางานไปสามวัน
 • I want you to leave with us. ฉันต้องการให้คุณออกไปกับเรา
 • I think I should leave right away. ฉันคิดว่าฉันควรไปเดี๋ยวนี้
 • What time do you leave for home? คุณออกจากบ้านตอนกี่โมง
 • I didn’t authorize you to leave. ฉันไม่ได้อนุญาตให้คุณออกไป
 • Could I apply for leave tomorrow? ฉันขอลาหยุดวันพรุ่งนี้ได้ไหม
 • Would you like to leave a message? คุณต้องการฝากข้อความไหม
 • They did not leave my house. พวกเขาไม่ได้ออกจากบ้านของฉัน
 • The train will leave the station at 9 am. รถไฟจะออกจากสถานีเวลา 9 โมงเช้า
 • Manee will leave at 7 tomorrow morning. มานีจะออกเดินทางตอน 7 โมงเช้าพรุ่งนี้
 • When the time came I’ll have to leave Japan. เมื่อถึงเวลาผมจะต้องย้ายออกจากญี่ปุ่น
 • I will leave Thailand in three months. ฉันจะเดินทางออกจากเมืองไทยในอีกสามเดือน
 • May I take business leave for 3 days next week? ฉันขออนุญาตลากิจ 3 วัน สัปดาห์หน้าได้ไหม
 • I must leave now. I’m going for a job interview. ฉันต้องไปแล้วล่ะ ฉันต้องไปสัมภาษณ์งาน

need ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • I need to go now. ฉันจำเป็นต้องไปเดี๋ยวนี้
 • You need not to wait. คุณไม่จำเป็นต้องรอ
 • I need to talk to him. ฉันต้องการพูดกับเขา
 • Do you need a ride? คุณต้องการให้ไปส่งไหม
 • I need to see a doctor. ฉันต้องการไปหาหมอ
 • You need to have a blood test. คุณจำเป็นต้องตรวจเลือด
 • Do you need any help? คุณต้องการความช่วยเหลืออะไรไหม
 • We need more light. พวกเราต้องการแสงสว่างมากกว่านี้
 • You need to do more studying. คุณจำเป็นต้องเรียนให้หนักมากขึ้น
 • Do you need a motorcycle? คุณต้องการรถมอเตอร์ไซค์ไหม?
 • You need time to adjust yourself. คุณต้องการเวลาเพื่อการปรับตัว
 • We didn’t need a ride home. พวกเราไม่จำเป็นต้องนั่งรถกลับบ้าน
 • That is all I really need to know. นั่นคือทั้งหมดที่ฉันอยากทราบจริงๆ
 • Now I really need your help. ตอนนี้ฉันต้องการความช่วยเหลือจากคุณจริงๆ
 • I don’t need your advice or your charity. ฉันไม่ต้องการคำแนะนำหรือความเอื้อเฟื้อจากคุณ
 • We need to discuss in detail about this situation. เราจำเป็นต้องหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์นี้
 • I am really thirsty. I need some water right now. ฉันกระหายจริงๆ ฉันต้องการน้ำดื่มตอนนี้
 • I need to have your answer before Tuesday. ฉันจำเป็นต้องได้รับคำตอบจากคุณก่อนวันอังคาร
 • If there is anything you need, don’t hesitate to ask. หากคุณต้องการสิ่งใด ไม่ต้องเกรงใจที่จะถาม
 • How much time do you need to prepare for this exam? คุณต้องการเวลามากเท่าไหร่ในการเตรียมการสอบนี้?

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยพร้อมตัวอย่างประโยค ตอนที่ 5

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยพร้อมตัวอย่างประโยค ตอนที่ 5

Advertisement

Related Articles

Back to top button