Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ประโยคภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยพร้อมตัวอย่างประโยค ตอนที่ 27

Advertisement

become ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • She has become ill. เธอเกิดป่วยขึ้นมา
 • The sky has become clear. ท้องฟ้าแจ่มใส่ไร้เมฆฝน
 • The sky has become overcast.ท้องฟ้ากลับมีเมฆมืดครึ้ม
 • What has become of your dog? สุนัขของคุณเป็นยังไงบ้าง
 • You are becoming like him. คุณชักจะเหมือนเขาเข้าไปทุกทีแล้วนะ
 • You will become a nice person after this. คุณจะกลายเป็นคนดีหลังจากนี้
 • In short, I have become a celebrity. ฉันได้กลายเป็นคนดัง ในเวลาสั้นๆ
 • I’ve become more patient than before. ฉันกลายเป็นคนที่อดทนมากกว่าเมื่อก่อน
 • Thinking negatively can become a habit. การคิดในเชิงลบอาจกลายเป็นนิสัยได้
 • What happens if they do become hostile? จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกนั้นไม่เป็นมิตร?
 • As long as you’re here, your life will become just as you planned. ตราบเท่าที่คุณอยู่ที่นี่ ชีวิตของคุณก็จะเป็นไปตามแผนที่คุณได้วางเอาไว้

begin ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • Let’s begin our lesson now. มาเริ่มบทเรียนของเรากันเถอะ
 • Let’s begin today’s lesson. เรามาเริ่มบทเรียนวันนี้กันเลย
 • He began walking towards the museum. เขาเริ่มเดินไปที่พิพิธภัณฑ์
 • When did you begin to study english? คุณเริ่มเรียนภาษาอังกฤษเมื่อไหร่
 • It’s time to begin, please stop talking. ได้เวลาเริ่มแล้ว โปรดหยุดคุยก่อน
 • I began to realize that there was something wrong. ฉันเริ่มตระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติ
 • The French Revolution began on 5 May 1789. การปฎิวัติฝรั่งเศสเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 1789
 • The September 11 attacks began in New York City. เหตุการณ์ก่อการร้าย 11 กันยายน เริ่มต้นขึ้นที่เมืองนิวยอร์ก
 • I will begin this project when everybody gets ready. ฉันจะเริ่มโครงการนี้เมื่อทุกคนพร้อม.
 • We will begin the meeting with a message from our director. เราจะเริ่มการประชุมด้วยข่าวจากผู้อำนวยการของเรา

answer ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • That’s my final answer. นั่นคือคำตอบสุดท้ายของฉัน
 • I finally found the answer! ในที่สุดฉันก็พบคำตอบ
 • Even a child can answer this question. แม้แต่เด็กก็สามารถตอบคำถามนี้ได้
 • I decided I would find an answer. ฉันตัดสินใจที่จะหาคำตอบ
 • You’d better answer me right now. คุณควรจะตอบคำถามฉันตอนนี้
 • I am not comfortable answering personal questions. ฉันไม่สะดวกที่จะตอบคำถามในเรื่องส่วนตัว
 • I knew the answer as soon as he asked the question. ฉันทราบคำตอบแล้วในทันทีที่เขาถามคำถาม
 • If you have any questions, I’m sure that she has the answers. ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ ฉันแน่ใจว่าเธอมีคำตอบเหล่านั้นให้คุณ

deal ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • If I do, it’s no big deal. ถ้าฉันทำ มันก็ไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญอะไร
 • I’ve had a great deal of work to do. ฉันมีงานที่สำคัญมากๆ ต้องทำ
 • Don’t worry. It’s no big deal. อย่ากังวลไปเลย มันเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย
 • I’ve had a great deal of work to finish. ฉันมีงานมากมายที่ต้องทำให้เสร็จ
 • They finally saw eye to eye on the business deal. ในที่สุดพวกเขาก็ตกลงธุรกิจกันได้
 • It’s a deal, I will get you new phone if you pass the exam. โอเคตกลง ฉันจะซื้อโทรศัพท์ให้คุณใหม่ถ้าคุณสอบผ่าน
 • You can’t tell anyone about our deal. Promise? คุณจะบอกใครไม่ได้เกี่ยวกับข้อตกลงของเรา สัญญานะ
 • We must deal with the problem now, or else it will be too late. เราต้องจัดการกับปัญหาเดี๋ยวนี้ มิฉะนั้นมันก็จะสายเกินไป
 • It takes a great deal of bravery to stand up to your enemies, but a great deal more to stand up to your friends. มันต้องกล้ามากที่จะยืนหยัดต่อหน้าศัตรู แต่ต้องกล้ามากกว่าที่จะยืนหยัดต่อหน้ามิต รของคุณ

include ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • All right, Including me. ใช่แล้ว รวมทั้งตัวฉันด้วย
 • One set includes 2A and 2B. หนึ่งเซ็ทรวม 2A กับ 2B ด้วย
 • The bill includes service charge and tax. บิลรวมค่าบริการและภาษี
 • Is the breakfast included? ราคานี้รวมอาหารเช้าด้วยไหมครับ
 • Is service charge included in this rate? ราคานี้รวมค่าบริการหรือยัง
 • Thanks for Including Laksamee and me this summer. ขอบคุณที่ชวนลักษมีกับผม ซัมเมอร์นี้
 • You must leave everything communication device, Including mobile phone here. คุณต้องยกเลิกการติดต่อสื่อสารทุกอย่าง, รวมทั้งโทรศัพท์ในที่นี้ด้วย
Advertisement

Related Articles

Back to top button