Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ประโยคภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยพร้อมตัวอย่างประโยค ตอนที่ 26

Advertisement

increase ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • My weight has increased. น้ำหนักของฉันเพิ่มขึ้น
 • There will be a tax increase this year. จะมีการเพิ่มภาษีภายในปีนี้
 • Man increases in wisdom with the increase of age. คนมีความฉลาดมากขึ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้น
 • I would like to increase more profit this year. ฉันต้องการที่จะเพิ่มผลกำไรมากขึ้นในปีนี้
 • The majority of email users are upset about the increase in spam. ผู้ใช้อีเมลส่วนใหญ่อารมณ์เสียเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของสแปม

discuss ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • Discussion is over. การอภิปรายยุติลงแล้ว
 • It’s stupid to discuss with that guy. ไร้สาระที่จะมาถกเถียงกับคนอย่างนั้น
 • There’s a lot we need to discuss. มีเรื่องมากมายที่พวกเราต้องมาพูดคุยกัน
 • I can’t discuss it on the phone. ฉันไม่สามารถจะสาธยายมันทางโทรศัพท์ได้
 • This is not something to discuss on an open line. นี่ไม่ใช่สิ่งที่จะพูดคุยกันทางโทรศัพท์ได้
 • I want to discuss this issue tomorrow. ฉันต้องการที่จะหารือเกี่ยวกับปัญหานี้ในวันพรุ่งนี้
 • We really should meet sometime soon to discuss the details. เราควรจะเจอกันสักครั้งเร็วๆ นี้ เพื่อคุยรายละเอียดกัน
 • She told me that she wanted to discuss something with me. เธอบอกกับผมว่าเธออยากจะสนทนาอะไรบางอย่างกับผม
 • The committee called a meeting to discuss how to deal with the scandal. คณะกรรมการเรียกประชุมเพื่อหาทางแก้ปัญหาเรื่องอื้อฉาว
 • I believe you and I discussed this before and agreed that it wouldn’t and shouldn’t take place. ฉันเชื่อว่าก่อนหน้านี้เราได้คุยกันไปแล้ว และเห็นด้วยกันแล้วว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้น

raise ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • Raise your hand. ยกมือของคุณขึ้น
 • I raise my hand. ฉันยกมือของฉันขึ้น
 • My boss raised my salary. หัวหน้าเพิ่มเงินเดือนให้ฉัน
 • Amazon raises coffee prices. อเมซอนปรับขึ้นราคากาแฟ
 • The new law seeks to raise quality of education. กฎหมายใหม่ออกมาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
 • Students raise a flag at 8 o’clock everyday.นักเรียนจะเชิญธงเวลาแปดนาฬิกาทุกวัน
 • Please raise your hand if you don’t understand. โปรดยกมือของคุณขึ้น ถ้าคุณไม่เข้าใจ
 • The company raises salary for any hard worker. บริษัทขึ้นเงินให้กับใครก็ตามที่ขยันทำงาน
 • When you want to ask, you can raise your hand. เมื่อคุณต้องการที่จะถาม คุณสามารถที่จะยกมือของคุณได้
 • The student raised her hand and said, “Teacher, may I be excused? นักเรียนยกมือขึ้นและพูดว่า“ อาจารย์ฉันขอตัวก่อนได้ไหม?

continue ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • Continue straight ahead for 500 meters. ตรงไปเรื่อยๆ ประมาณ 500 เมตร
 • Let’s call it a day and continue tomorrow. ไปพักผ่อนกันดีกว่า พรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่
 • You continue doing it, even if it is difficult. คุณยังคงทำมันต่อไป แม้ว่ามันจะยากลำบาก
 • Why do you continue to torture yourself ? Switch majors. ทำไมคุณยังทรมานตัวเองแบบนี้ เปลี่ยนวิชาเอกซิ
 • They are determined to continue working when they reach retirement age. พวกเขามุ่งมั่นที่จะยังคงทํางานต่อไปเมื่อถึงวัยเกษียณ
 • Doctors advised her to continue the treatment for another three weeks. แพทย์แนะนําให้เธอทําการรักษาต่อไปอีก 3 สัปดาห์
 • So that wealthy countries can continue to afford to buy goods produced in the Third World ? เพื่อให้ประเทศที่มั่นคั่งจะได้มีเงินที่จะซื้อสินค้าที่ผลิตในประเทศที่ด้อยพัฒนาได้ต่อไปหรือ
Advertisement

Related Articles

Back to top button