Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ประโยคภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยพร้อมตัวอย่างประโยค ตอนที่ 20

Advertisement

expect ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • I expect to meet her soon. ฉันคาดว่าจะได้พบเธอเร็วๆนี้
 • I expect your help. ฉันหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากคุณ
 • You expect too much from her. คุณคาดหวังกับเธอมากเกินไป
 • I didn’t expect that question. ฉันไม่คาดว่าจะเจอคำถามอย่างนั้น
 • I expect to stay here for three weeks. ฉันคาดว่าจะพักอยู่ที่นี้สักสามสัปดาห์
 • This is very different from what I expected. นี่แตกต่างจากที่ฉันคาดการณ์เอาไว้มาก
 • I expect you to know everything about it. ฉันคาดหวังให้คุณรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับมัน
 • The less you expect, the happier you become. ยิ่งคุณคาดหวังน้อยเท่าไหร่ คุณยิ่งมีความสุขมากเท่านั้น
 • Thai people expect cool weather this winter. คนไทยคาดหวังว่าจะได้พบกับอากาศเย็นสบายในหน้าหนาวนี้
 • You can’t expect to learn English in a few months. คุณไม่สามารถคาดหวังที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษภายในไม่กี่เดือน

carry ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • Could I help you carry one? ฉันช่วยคุณถือใบหนึ่งได้ไหม
 • Please help me carry this bag. คุณช่วยฉันถือกระเป๋าใบนี้หน่อย
 • Let me carry your suitcase! ให้ฉันช่วยยกกระเป๋าเสื้อผ้าของคุณนะ
 • She’ll carry your bag for you. เธอจะหิ้วกระเป๋าของคุณมาให้คุณ
 • I will help her to carry this luggage. ฉันจะช่วยเธอหิ้วกระเป๋าเดินทางใบนี้
 • Mana helped his father carry his belongings. มานะช่วยพ่อของเขา ถือกระเป๋าสัมภาระของเขา
 • I’m sorry, but your carry on is too heavy. ฉันต้องขอโทษด้วย แต่กระเป๋าพกพาของคุณหนักเกินไป
 • How many pieces of hand luggage carry-on luggage am I allowed? ฉันสามารถนำกระเป๋าติดตัวขึ้นเครื่องไปได้กี่ใบค่ะ
 • Asking men to carry out orders that may result in their deaths. ขอให้พวกเขาปฎิบัติในสิ่งที่พวกเขาอาจทำให้ถึงขั้นเสียชีวิต
 • I can carry my two suitcases and a shoulder bag without much difficulty. ฉันสามารถือกระเป๋าเดินทางสองใบและกระเป๋าสะพายโดยไม่ลำบากมาก

wash ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • Wash your face. ล้างหน้าของคุณด้วยนะ
 • Go to wash your face. ไปล้างหน้าของคุณได้แล้ว
 • Wash your hands before. ล้างมือของคุณก่อนนะ
 • I have to wash my clothes. ฉันต้องซักเสื้อผ้าของฉัน
 • I have some jeans to wash. ฉันมีกางเกงยีนส์ที่จะซัก
 • Wash your body and hair. อาบน้ำและสระผมของคุณด้วย
 • We washed the windows ourselves. เราล้างหน้าต่างห้องของพวกเรา
 • She has her car washed every week. เธอนำรถของเธอไปล้างทุกสัปดาห์
 • How much would it cost to wash my car? ค่าล้างรถของฉันราคาเท่าไหร่
 • He is not going to wash the clothes this evening. เขาจะไม่ไปซักเสื้อผ้าตอนเย็นนี้
 • She has dinner and helps her mother wash the dishes. เธอทานอาหารเย็นและช่วยแม่ของเธอล้างจาน

sort ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • What sort of work does Manee do? มานีทำงานอะไร
 • What sort of work do you do? คุณทำงานประเภทไหน
 • What sort of subject do you teach? คุณสอนวิชาอะไรเหรอ
 • Are you on any sort of medication? คุณทานยาอะไรบ้างไหม
 • That sort of question is very difficult. คำถามดังกล่าวนั้นยากมาก
 • We’ll sort this out, I promise. เราจะหาทางออกในเรื่องนี้ ฉันสัญญา
 • What sort of time would suit you? เวลาไหนที่เหมาะที่สุดกับคุณค่ะ
 • What sort of sandwiches do you have? คุณต้องการแซนวิชแบบไหน
 • I never told you anything of the sort. ฉันไม่เคยบอกอะไรอย่างนั้นกับคุณเลย
 • Let’s go up to my office, so we can sort this out. เราขึ้นไปที่ห้องทำงานฉันเถอะ เพื่อเราจะได้คิดกันให้กระจ่าง

meet ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • Glad to meet you. ยินดีที่ได้รู้จักคุณ
 • How did you meet him? คุณพบเขาได้อย่างไร
 • I’m glad we meet again. ฉันดีใจที่เราได้พบกันอีกครั้ง
 • Nice to meet you too, Mana. ยินดีที่ได้พบคุณเช่นกัน มานะ
 • It’s pleased to meet you. มันเป็นความกรุณาอย่างยิ่งที่ได้พบคุณ
 • I will meet my friends on Friday. ฉันจะพบเพื่อนๆของฉันในวันศุกร์
 • How did she meet her boyfriend? เธอพบกับแฟนของเธอได้อย่างไร
 • Nice to meet you, Miss Manee. I am Mana. ยินดีที่ได้พบคุณมานี ฉันมานะ
 • I wish to meet her before I consent to marry. ฉันต้องการ(ปรารถนา)ที่จะพบเธอก่อนที่ฉันจะยินยอมแต่งงาน
 • I’m glad to meet you too Mana. Where are you going? ฉันดีใจที่ได้พบคุณเช่นกันมานะ คุณกำลังจะไปไหน
Advertisement

Related Articles

Back to top button