Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ประโยคภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยพร้อมตัวอย่างประโยค ตอนที่ 2

Advertisement

say ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • I’ll do as you say. ฉันจะทำตามอย่างที่คุณพูด
 • Don’t say a word to anyone. อย่าพูดคำใดกับใคร
 • What else did he say? เขาพูดอะไรอีกไหม
 • She says it’s great. เธอบอกว่ามันดีเยี่ยม
 • What are you gonna say? คุณจะพูดอะไรหรอ
 • I must say good-bye now. ฉันต้องกล่าวบอกลาก่อนแล้วตอนนี้
 • I’m going to say no for now. ตอนนี้ฉันขอตอบปฏิเสธก่อนนะครับ
 • Say something to her, Manop. พูดอะไรบางอย่างกับเธอ มานพ
 • It’s time to say goodbye. มันถึงเวลาต้องบอกลากันแล้ว
 • What makes you say that? อะไรที่ทำให้คุณพูดแบบนั้น
 • Can you say it again please? คุณช่วยพูดอีกครั้งได้ไหม
 • I don’t care what they say about you. ฉันไม่สนใจหรอกว่าพวกเขาจะพูดอะไรเกี่ยวกับตัวคุณ
 • It’s hard for me to say I’m sorry. มันยากสำหรับฉันที่จะพูดคำว่า เสียใจ
 • Whatever you say. It’s your money. แล้วแต่คุณ มันเป็นเงินของคุณ
 • How many times do I have to say this? ฉันต้องพูดแบบนี้กี่ครั้งกี่หนแล้ว
 • Is there anything you want to say to me? คุณมีอะไรจะพูดกับฉันอีกไหม
 • Is it time for me to say something? มันถึงเวลาที่ฉันต้องพูดอะไรบ้างแล้วใช่ไหม
 • I suggest you say as little as possible. ฉันขอแนะนำให้คุณพูดแต่น้อยๆเท่าที่จะเป็นไปได้
 • I can honestly say I have never seen this show. ฉันสามารถกล่าวโดยความสัตว์จริง ว่าฉันไม่เคยเห็นการแสดงนี้มาก่อน
 • That hurts my feelings when you say stuff like that. นั้นเป็นการทำร้ายความรู้สึกของฉันเมื่อคุณพูดอย่างนั้นออกมา
 • How do you say “handsome” in Thai? ในภาษาไทยคุณพูดคำว่า “handsome” ว่าอย่างไร

think ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • Do you think so? คุณคิดอย่างนั้นไหม
 • I think so too. ฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกัน
 • What do you think? คุณคิดอย่างไร
 • I don’t think so. ฉันไม่คิดอย่างนั้น
 • Don’t you think so? คุณไม่คิดอย่างนั้นหรือ
 • I think of you a lot. ฉันคิดถึงคุณมาก
 • Don’t think too much. อย่าคิดมากเลย
 • Do you think it’s right? คุณคิดว่ามันใช่ไหม
 • I think you’re very pretty. ฉันคิดว่าคุณสวยมาก
 • Do you think Manee realizes? คุณคิดว่ามานีจะเชื่อไหม
 • I think that he is a good singer. ฉันคิดว่าเขาเป็นนักร้องที่ดี
 • I think we will win for sure. ฉันคิดว่าเราจะชนะอย่างแน่นอน
 • I think that it’s green, not yellow. ฉันคิดว่านั้นมันเป็นสีเขียว ไม่ใช้สีเหลือง
 • How often do you think of me? คุณคิดถึงฉันบ่อยแค่ไหน
 • I think I should consult a specialist. ฉันคิดว่าฉันควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
 • I think you should accept that offer. ฉันคิดว่าคุณควรยอมรับข้อเสนอนั้น
 • What do you think about this book? คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้
 • Manee is thinking of getting a new job. มานีกำลังคิดหางานทำใหม่
 • What do you think about Thailand? คุณคิดยังไงกับประเทศไทย
 • I think of you every beat of my heart. ฉันคิดถึงคุณทุกๆจังหวะการเต้นของหัวใจ
 • I think the traffic in Bangkok is very bad. ฉันคิดว่าการจราจรในกรุงเทพแย่มาก
 • What do you think about Indian food? คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับอาหารอินเดีย
 • What do you think about India? คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับประเทศอินเดีย
 •  I think about my new project all the time. ฉันคิดเกี่ยวกับโครงการใหม่ของฉันตลอดเวลา
 • She thinks about looking for a new job every day. เธอคิดเกี่ยวกับเรื่องการหางานใหม่ทุกวัน
 • We are thinking about whether to move to India or Pakistan. พวกเรากำลังคิดว่าจะย้ายไปอินเดียหรือปากีสถานดี

come ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • Who comes with you? ใครมากับคุณ
 • Come take a look at this. มาดูอะไรนี้ซิ
 • Please come earlier. ช่วยกรุณามาแต่เนิ่นๆ
 • Why did you come late? ทำไมคุณถึงมาสาย
 • You come to the right place. คุณมาถูกที่แล้ว
 • Are you coming with me? คุณจะมากับฉันไหม
 • How did you come here? คุณมาที่นี้ได้อย่างไร
 • My wife comes from Japan. ภรรยาของผมมาจากประเทศญี่ปุ่น
 • When did you come to Thailand? คุณมาถึงเมืองไทยเมื่อไหร่
 • I didn’t hear you come in. ฉันไม่ได้ยินเสียงคุณเข้ามา
 • They come from India. พวกเขามาจากประเทศอินเดีย
 • How do you come to school? คุณมาโรงเรียนอย่างไร
 • I don’t know whether he will come. ฉันไม่รู้ว่าเขาจะมา
 • Could you come here, please? คุณช่วยมาที่นี้หน่อยได้ไหม
 • He has not come yet to see my house. เขายังไม่มาดูบ้านของฉัน
 • They should come early this evening. พวกเขาควรจะมาแต่เนิ่นๆเย็นนี้
 • I know why he comes home very late. ฉันรู้ว่าทำไมเขามาถึงบ้านดึกมาก
 • You needn’t come with us if you don’t want to. คุณไม่จำเป็นต้องมากับเราหรอก ถ้าคุณไม่อยากมา
 • Can you come to my office tomorrow morning? คุณจะมาที่ออฟฟิศของฉันพรุ่งนี้เช้าได้ไหม?

want ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • I want to see. ฉันอยากเห็น
 • I want to be alone. ฉันอยากอยู่คนเดียว
 • I want to go home. ฉันอยากกลับบ้าน
 • I want to help you. ฉันต้องการช่วยคุณ
 • What do you want to be? คุณอยากจะเป็นอะไร
 • I want to be a lawyer. ฉันอยากเป็นทนายความ
 • When do you want it done? คุณต้องการให้มันเสร็จเมื่อไหร่
 • I want you to leave with us. ฉันอยากให้คุณไปกับพวกเรา
 • I want to tell you something. ฉันต้องการบอกบางสิ่งกับคุณ
 • I don’t want anyone to disturb me. ฉันไม่ต้องการให้ใครมารบกวนฉัน
 • I don’t want to waste much time. ฉันไม่ต้องการจะเสียเวลามาก
 • I want to hear your opinion. ฉันอยากฟังความคิดเห็นของคุณ
 • I don’t want to talk about it anymore. ฉันไม่อยากพูดถึงมันอีกต่อไป
 • I don’t want to drive to work. ฉันไม่ต้องการขับรถไปทำงาน
 • He doesn’t want to go out with me. เขาไม่ต้องการออกไปข้างนอกกับฉัน
 • I want to take a bus to Chanthaburi. ฉันต้องการนั่งรถบัสไปจันทบุรี
 • Do you want to take a break for a while? คุณต้องการหยุดพักสักครู่หรือไม่
 • Do you really want to know what I think? คุณต้องการรู้จริงๆหรือว่าฉันคิดอะไร
 • Tell me if you want to go with us or not. บอกฉันด้วยถ้าคุณต้องการไปกับเราหรือไม่
 • We don’t want to get some money from him. เราไม่ต้องการที่จะได้รับเงินจากเขา
 • You needn’t come with us if you don’t want to. คุณไม่จำเป็นต้องมากับเราหรอก ถ้าคุณไม่อยากมา

mean ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • What do you mean? คุณหมายถึงอะไร
 • I see what you mean? ฉันเข้าใจว่าคุณหมายถึงอะไร
 • What does it mean? มันหมายความว่าไง
 • You know what that means? คุณรู้ไหมนั้นหมายถึงอะไร
 • I totally know what you meant. ฉันเข้าใจในสิ่งที่คุณหมายถึง
 • I didn’t understand what do you mean. ฉันไม่เข้าใจว่าคุณหมายถึงอะไร
 • Do you understand what I mean? คุณเข้าใจไหมว่าฉันหมายถึงอะไร
 • Don’t be suspicious. I really meant it. อย่าสงสัยเลย ฉันหมายความอย่านั้นจริงๆ
 • I mean I want to say I love you. ฉันหมายความว่าฉันอยากบอกว่าฉันรักคุณ
 • I didn’t mean to, I just lost control. ฉันไม่ได้ตั้งใจนะ ฉันเพียงแค่ควบคุมไม่ได้
 • Doesn’t that mean anything to you? นั้นไม่ได้มีความหมายใดๆสำหรับคุณเลยหรอ
 • I don’t mean to hurt your feelings. ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายความรู้สึกของคุณเลย
 • Do you really mean what you say now? คุณหมายความอย่างที่คุณพูดตอนนี้จริงๆหรอ
 • I’m sorry, I don’t understand what you mean. ฉันเสียใจ ฉันไม่เข้าใจว่าคุณหมายความว่าอะไร

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยพร้อมตัวอย่างประโยค ตอนที่ 3

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยพร้อมตัวอย่างประโยค ตอนที่ 3

Advertisement

Related Articles

Back to top button