Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ประโยคภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยพร้อมตัวอย่างประโยค ตอนที่ 12

Advertisement

love ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • I love you. ฉันรักคุณ
 • Love at first sight. รักแรกพบ
 • Do you love me? คุณรักฉันไหม
 • I really love you. ฉันรักคุณจริงๆ
 • I fall in love with you. ฉันตกหลุมรักคุณ
 • I love you with all my heart. ฉันรักคุณหมดหัวใจ
 • This is my first love. นี่คือความรักครั้งแรกของฉัน
 • Why do I love you so much? ทำไมฉันถึงรักคุณมาก
 • Why doesn’t she love me? ทำไมเธอถึงไม่รักฉัน
 • You’re my love at first sight. คุณคือรักแรกพบของฉัน
 • I am falling in love with you. ฉันกำลังตกหลุมรักคุณ
 • That’s the reason why he doesn’t love you. นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงไม่รักคุณ

seem ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • The children seem tired. เด็กๆ ดูเหมือนเหนื่อย
 • That does not seem right. อันนั้นดูเหมือนจะไม่ถูกต้อง
 • No one seemed able to help. ดูเหมือนจะไม่มีใครสามารถช่วยได้
 • They don’t seem very sure. พวกเขาดูเหมือนไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่
 • It seemed as if there was no way out. มันดูเหมือนว่าไม่มีทางออกเลย
 • Your solution does not seem to work. วิธีของคุณดูเหมือนจะใช้การไม่ได้
 • We seemed unable to help you. ดูเหมือนเราจะไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้
 • Your plan seems better than mine. แผนของคุณดูเหมือนว่าจะดีกว่าของฉัน
 • A helmet and a bag seem different. หมวกนิรภัยและกระเป๋ามีลักษณะต่างกัน
 • This one seems to be smaller than the others. อันนี้ดูเหมือนจะเล็กกว่าอันอื่น
 • This seems like it’s going to go on forever. อันนี้ดูเหมือนมันจะไปต่อเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้น
 • He doesn’t seem to understand the difference between truth and falsehood. ดูเหมือนเขาไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างความจริงกับความเท็จ

forget ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • Don’t forget me. อย่าลืมฉันนะ
 • I completely forgot. ฉันลืมไปสนิทเลย
 • Don’t forget your bag. อย่าลืมกระเป๋าของคุณ
 • I forgot to do my homework. ฉันลืมทำการบ้าน
 • They forgot to lock the door. พวกเขาลืมล็อคประตู
 • Do not forget to call me too. อย่าลืมโทรหาฉันด้วยนะ
 • Did you forget something? คุณลืมอะไรบางอย่างหรือเปล่า
 • I’m sorry I forget your name. ฉันขอโทษที่ ฉันลืมชื่อของคุณ
 • Please don’t forget to do your homework. โปรดอย่าลืมทำการบ้านด้วย
 • Maybe you can forgive and forget. บางทีคุณสามารถให้อภัยและลืมมันไป
 • I forgot my coat on the bus that just left. ฉันลืมเสื้อโค้ดของฉันไว้บนรถที่เพิ่งออกไป
 • Don’t forget to meet Mana at 9 o’clock this morning. อย่าลืมนัดหมายของมานะตอน เก้าโมงเช้าของวันนี้

show ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • I’ve come to see the show. ฉันมาเพื่อดูการแสดง
 • Show your tickets, please. ได้โปรดแสดงตั๋วของคุณด้วย
 • The show was just awesome. การแสดงมันช่างน่าประทับใจ
 • We must show our passports. เราต้องแสดงหนังสือเดินทางของเรา
 • Please show me the blue and the green. โปรดโชว์สีน้ำเงินและสีเขียว
 • Show me your return ticket, please. โปรดแสดงตั๋วขากลับของคุณด้วย
 • Do we have to show our passports? เราต้องแสดงหนังสือเดินทางของเราไหม
 • Please see the picture which is shown above. โปรดดูภาพที่ถูกแสดงไว้ด้านบน
 • Mana is a famous talk show host. มานะเป็นนักจัดรายการทอล์คโชว์ที่มีชื่อเสียง
 • I’d have been glad to show you around the city. ฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะพาคุณชมรอบๆเมือง
 • Whenever I feel blue, I like to watch comedy shows. เมื่อไรก็ตามที่ฉันรู้สึกเศร้าใจ ฉันชอบดูรายการตลก
 • Her diaries show her to have been an extremely insecure person. ไดอารี่ของเธอ แสดงให้เห็นว่าเธอเป็นคนที่ไม่น่าไว้ใจเป็นอย่างยิ่ง

change ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • He may change his mind. เขาอาจเปลี่ยนความคิดของเขา
 • I will change my name to Mana. ฉันจะเปลี่ยนชื่อของฉันเป็นมานะ
 • We can’t change the schedule. เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกำหนดการได้
 • I know you don’t like a change of taste. ฉันรู้ว่า คุณไม่ชอบเปลี่ยนรสนิยม
 • It’s not too late to change your mind. มันยังไม่สายเกินไปที่คุณจะเปลี่ยนใจ
 • Do you want a chance to change the world? คุณต้องการโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้หรือไม่
 • Hopefully, the president will change her mind. หวังว่า ท่านประธานจะเปลี่ยนความคิดของเธอ
 • I think you should change your marketing strategy. ฉันคิดว่าคุณควรจะเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดของคุณ
 • Nothing could persuade me to change my mind. ไม่มีอะไรมาทำให้ฉันเปลียนใจ(เปลี่ยนความคิด)ของฉันได้
 • She recommended that we should change our marketing strategy. เธอเสนอแนะว่าเราควรจะเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การตลาดของเรา
 • I will change my lifestyle so the expenses could balance my budget. ฉันจะเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตของฉัน เพื่อให้รายจ่ายสมดุลกับงบของฉัน
 • I was going to sell this coat but had a change of heart at the last minute. ฉันตั้งใจว่าจะขายเสื้อโค้ทนี้ แต่ก็เปลี่ยนใจในนาทีสุดท้าย

 

Advertisement

Related Articles

Back to top button