Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ประโยคภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยพร้อมตัวอย่างประโยค ตอนที่ 11

Advertisement

live ประโยคภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล

 • We live in Phuket. เราอาศัยอยู่ภูเก็ต
 • Where do you live? คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
 • I live with my wife. ฉันอาศัยอยู่กับภรรยาของฉัน
 • My family lives nearby. ครอบครัวของฉันอาศัยอยู่ใกล้ ๆ
 • Do you live with your parents? คุณอาศัยอยู่กับพ่อแม่ไหม
 • She’s asking me to come live with her. เธอขอให้ฉันอยู่กับเธอ
 • How far do you live from here? คุณอาศัยอยู่ไกลจากที่นี่แค่ไหน
 • I’d like to watch the live concert. ฉันอยากดูการแสดงคอนเสิร์ตสด
 • Long Live the King. ทรงพระเจริญ (ขอให้พระราชาทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน)
 • I was born in Chanthaburi, but right now I live in Phuket. ฉันเกิดที่จันทบุรี แต่ตอนนี้ฉันอาศัยอยู่ที่ภูเก็ต
 • I’m going to Katy Perry live performance in the USA. ฉันไปดูคอนเสิร์ตสดของเคที เพร์รี ที่อเมริกา
 • Our lives can change with every breath we take. ชีวิตคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกลมหายใจ

write ประโยคภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล

 • You write very well. คุณเขียนดีมาก
 • What are you writing? คุณกำลังเขียนอะไรอยู่
 • Why did you write that? ทำไมคุณถึงเขียนแบบนั้น
 • Are you writing a report? คุณกำลังเขียนรายงานอยู่หรอ
 • This pen doesn’t write well. ปากกาด้ามนี้เขียนได้ไม่ดีเลย
 • She is writing a letter now. เธอกำลังเขียนจดหมายอยู่ขณะนี้
 • I’m writing a paper on her. ฉันกำลังเขียนบทความเกี่ยวกับเธอ
 • Write to me as soon as you get in. เขียนถึงฉันทันทีที่คุณไปถึงนะ
 • I want to write about things that matter. ฉันอยากเขียนอะไรที่มีสาระบ้าง
 • I can’t even write this properly. ฉันไม่สามารถแม้แต่จะเขียนหนังสือได้อย่างถูกต้อง
 • How much time does it take to write a book? ต้องใช้เวลามากเท่าไหร่ในการเขียนหนังสือสักเล่ม
 • She had written to tell me that I was a moron. เธอเขียนมาบอกฉันว่า ฉันเป็นพวกปัญญาอ่อน

finish ประโยคภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล

 • My work is already finished. งานของฉันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 • The report is finished last night. ทำรายงานเสร็จเมื่อคืนนี้
 • Finish up what you’re doing. ทำสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ให้เสร็จ
 • I haven’t finished my work yet. ฉันยังทำงานของฉันยังไม่เสร็จ
 • The painting is finished last night. ภาพวาดเสร็จเรียบร้อยเมื่อคืน
 • I have to finish this job by tonight. ฉันต้องทำงานนี้ให้เสร็จภายในคืนนี้
 • You get all your work finished? คุณทำงานของคุณทั้งหมดเสร็จแล้วหรือยัง
 • Have you finished reading that book? คุณอ่านหนังสือเล่มนั้นเสร็จแล้วหรือยัง
 • Will you help me finish the housework? คุณจะช่วยฉันทำงานบ้านให้เสร็จได้ไหม
 • I finished my work at 10 o’clock. ฉันทำงานของฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนสิบโมง
 • I will be there after I finished my homework. เดี๋ยวฉันตามไปหลังทำการบ้านเสร็จ
 • She finished her meal in just two minutes. เธอทานอาหารเสร็จภายในเวลาแค่สองนาที

read ประโยคภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล

 • Manee read a book. มานีอ่านหนังสือ
 • I read a book every day. ฉันอ่านหนังสือทุกวัน
 • What are you reading about? คุณกำลังอ่านเกี่ยวกับอะไร
 • How often do you read books? คุณอ่านหนังสือบ่อยแค่ไหน
 • I want you to read this book. ฉันอยากให้คุณอ่านหนังสือเล่มนี้
 • I’m reading about local news. ฉันกำลังอ่านเกี่ยวกับข่าวท้องถิ่น
 • Have you read this book already? คุณอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วหรือยัง
 • I never have time to read a book. ฉันไม่เคยมีเวลาว่างอ่านหนังสือเลย
 • It was so good to read your email. มันดีมากเลยที่ได้อ่านอีเมลล์ของคุณ
 • Have you ever read any Chinese poems? คุณเคยอ่านบทกวีจีนบ้างไหม
 • What kind of book do you like to read? คุณชอบอ่านหนังสือประเภทไหน
 • Do you read a newspaper regularly? คุณอ่านหนังสือพิมพ์เป็นประจำไหม

stay ประโยคภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล

 • Where will you be staying? คุณจะพักที่ไหน
 • Where would you like to stay? คุณต้องการพักแถวไหน
 • Do you want to stay at mine? คุณอยากจะค้างที่บ้านฉันไหม
 • You should stay in bed. เธอควรจะกลับไปนอนพักผ่อนดีกว่า
 • I hope you enjoy your stay. ฉันหวังว่าคุณจะอยู่ที่นี้อย่างมีความสุข
 • Where do you stay in Malaysia? คุณพักอยู่ที่ไหนในประเทศมาเลเซีย
 • He had not to stay home alone. เขาไม่ควรพักที่บ้านตามลำพังคนเดียว
 • She is to stay here until I come back. เธอต้องอยู่ที่นี้จนกว่าฉันจะกลับมา
 • Stay still now. Don’t give me any trouble. ตอนนี้อยู่นิ่งๆ อย่าได้สร้างปัญหาให้ฉันอีก
 • Can you recommend somewhere to stay? คุณช่วยแนะนำที่พักให้เราสักแห่งได้ไหม
 • How long will you be staying in Malaysia? คุณจะพำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียนานแค่ไหน
 • My father lives in the countryside, but we often have his up to stay with us. พ่อของฉันอาศัยอยู่บ้านนอก(ชนบก) แต่เราให้ท่านมาพักอยู่กับพวกเราบ่อยๆ

 

Advertisement

Related Articles

Back to top button