Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ประโยคภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยพร้อมตัวอย่างประโยค ตอนที่ 10

Advertisement

suppose ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • I don’t suppose it’s true. ฉันไม่คาดว่า มันเป็นความจริง
 • I don’t suppose we’ll ever be rich. ฉันไม่คาดว่า เราจะรวย
 • I suppose he wouldn’t come here. ฉันคาดว่าเขาคงจะไม่มาที่นี้
 • I suppose she will not come today. ฉันคาดว่าวันนี้เธอไม่มาหรอก
 • I suppose she’s going to be late. ฉันคาดว่าเธอคงจะมาช้าแน่ๆเลย
 • I suppose she knows about all this. ฉันคาดว่าเธอรู้เรื่องทั้งหมดนี้
 • I suppose it’s too late to get the ticket. ฉันคาดว่า มันคงสายเกินไปแล้วที่จะได้ตั๋ว
 • I suppose we could go to the park today. ฉันคาดว่าเราจะไปที่สวนสาธารณะวันนี้ได้
 • Suppose I quit my job to raise my own kid? สมมุติว่าฉันออกจากงาน เพื่อมาเลี้ยงลูก
 • I suppose I can finish the project next week. ฉันคาดว่า ฉันสามารถทำโครงการนี้เสร็จสัปดาห์หน้า
 • I suppose you’ll be meeting Manee when you go to Malaysia? ฉันคาดว่าคุณจะได้เจอมานีเมื่อคุณไปมาเลเซีย
 • We’re waiting for Manee and I suppose she must be stuck in traffic. พวกเรากำลังรอมานีและฉันคาดว่าเธอกำลังรถติดอยู่

happen ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • What happened? เกิดอะไรขึ้น
 • That won’t happen. สิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้น
 • Tell me what happened. บอกฉันว่าเกิดอะไรขึ้น
 • it’s could happen to anyone. มันอาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้
 • I didn’t want this to happen. ฉันไม่อยากให้เรื่องนั้นเกิดขึ้น
 • it doesn’t happen overnight. มันไม่ได้(ไม่สามารถ)เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน
 • I promise that it won’t happen again. ฉันสัญญาว่าสิ่งนั้น มันจะไม่เกิดขึ้นอีก
 • Whatever happens, you must keep calm. ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น คุณต้องทำใจให้สงบไว้
 • This happened long before you were born. สิ่งนี้มันเกิดขึ้นนานมาแล้วก่อนที่คุณจะเกิดเสียอีก
 • I was worried that something might happen to you. ฉันกังวลว่าบางสิ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคุณ
 • He has to bear the blame since it happened on his watch. เขาต้องยอมรับคำต่อว่า(คำติติง)เนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในความดูแลของเขา
 • I wanna make sure that what happened to me doesn’t happen to you. ฉันอยากให้แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดกับฉันจะไม่เกิดขึ้นกับคุณ

pick ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • Pick up the toys!  หยิบของเล่นขึ้นมา
 • Will you pick me up? คุณจะไปรับฉันไหม
 • Can you pick it up? คุณช่วยเก็บมันขึ้นมาหน่อย
 • Don’t pick at your scab. อย่าแกะสเก็ดแผลของคุณ
 • Why don’t you pick up the phone? ทำไมคุณไม่รับโทรศัพท์
 • We’ll be back to pick you up later. เราจะกลับมารับคุณที่หลัง
 • We picked strawberries yesterday. เราเก็บสตรอเบอร์รี่เมื่อวานนี้
 • Will you pick me up at my place? คุณช่วยมารับฉันที่บ้านได้ไหม
 • Can you pick her up at 09:00 AM? คุณช่วยไปรับเธอตอน 9 โมงเช้าได้ไหม
 • I can pick you up at the Bus station. ฉันสามารถไปรับคุณที่สถานีรถทัวร์ได้
 • Can you pick me up at the Bus station? คุณช่วยมารับผมที่สถานีรถทัวร์ได้ไหม
 • Will you pick the children up from school? คุณจะไปรับลูกๆที่โรงเรียนไหม

move ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • Don’t move an inch. อย่าขยับแม้แต่นิดเดียว
 • I moved in a week ago. ฉันย้ายเข้ามาหนึ่งเดือนแล้ว
 • When would I be able to move in? ฉันจะย้ายเข้าได้เมื่อไร
 • We helped him to move a heavy box. พวกเราช่วยเขาย้ายกล่องที่หนัก
 • Why did you move to Malaysia? ทำไมคุณถึงย้ามาอยู่ประเทศมาเลเซีย
 • We will move into our new house. เราจะย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านใหม่ของเรา
 • I told the people staring at her to move on. ฉันบอกคนที่ยืนจ้องมองเธอให้ไป
 • Do you want to move a bit closer? คุณต้องการขยับเข้าไปใกล้กว่านี้อีกไหม
 • Have you ever moved to another country before? คุณเคยย้ายไปอยู่ประเทศอื่นๆ มาก่อนไหม
 • Does anyone have any questions before I move on? มีใครมีคำถามไหมก่อนที่ฉันจะไปพูดเรื่องอื่นต่อ
 • We moved to Chiang Mai when I was 10 years old. พวกเราย้ายไปเชียงใหม่เมื่อฉันอายุได้ 10 ขวบ
 • I would like to clear up a few points before we move on. ฉันอยากจะเคลียร์ข้อสงสัยบางประการ ก่อนที่เราจะดำเนินการต่อไป

run ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

 • I like to run every morning. ฉันชอบวิ่งทุกเช้า
 • I’m running to the end. ฉันกำลังวิ่งสู่ปลายทาง
 • We’re not supposed to be running! พวกเราไม่ควรวิ่ง
 • She is running after the ball. เธอกำลังวิ่งไล่ตามลูกบอล
 • Why are you running after me? คุณวิ่งไล่ตามฉันทำไม
 • Is your smartphone running? สมาร์ทโฟนของคุณทำงานอยู่หรือไม่?
 • He runs every day in order to lose weight. เขาวิ่งทุกวันเพื่อลดน้ำหนัก
 • Do you ever get fed up with running? คุณเคยเบื่อหน่ายกับการวิ่งไหม
 • She got a ticket for running a red light. เธอได้ใบสั่งเพราะขับรถฝ่าไฟแดง
 • I can’t stop running my own way. ฉันหยุดไม่ได้ที่จะไปตามเส้นทางของฉัน
 • I go running at least two times a week. ฉันออกไปวิ่งอย่างน้อยสองครั้งต่อสัปดาห์
 • She is running as if a lion is chasing her. เธอวิ่งราวกับว่า มีสิ่งโตกำลังวิ่งไล่ตามเธออยู่

 

Advertisement

Related Articles

Back to top button