Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ประโยคภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยพร้อมตัวอย่างประโยค ตอนที่ 1

Advertisement

do, does ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

  • Do you speak Thai? คุณพูดภาษาไทยใช่หรือไม่
  • I don’t like this. ฉันไม่ชอบสิ่งนี้
  • Where do you live ? คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
  • I don’t know ฉันไม่รู้
  • I don’t like being late. ฉันไม่ชอบมาสาย
  • How do you feel? คุณรู้สึกอย่างไร
  • I know you can do it! ฉันรู้ว่าคุณสามารถทำมันได้
  • I don’t like ice cream. ฉันไม่ชอบไอศครีม
  • I would try to do. ฉันจะพยายามทำให้ได้
  • I will do it again. ฉันจะทำมันอีกครั้ง
  • What do you like ? คุณชอบอะไร
  • How do you do ? คุณสบายดีไหม
  • What do you do ? คุณทำอาชีพอะไร
  • It doesn’t work. มันใช้งานไม่ได้
  • What do you got for me? คุณมีอะไรมาฝากฉัน
  • We don’t have a choice. เราไม่มีทางเลือกเลย
  • You don’t understand. คุณไม่เข้าใจ
  • All I have to do is listening. ทั้งหมดที่ฉันต้องทำคือการฟัง
  • We don’t have the red one. เราไม่มีสีแดง
  • How long do you go? คุณจะไปนานแค่ไหน
  • I don’t care about anyone. ฉันไม่สนใจใครทั้งนั้น
  • You will be able to do it. คุณจะสามารถที่จะทำมันได้
  • My friend doesn’t want to go. เพื่อนของฉันไม่อยากไป
  • Do I have to leave now? ฉันต้องไปเดี๋ยวนี้ไหม
  • Do you want to hang out? คุณต้องการออกไปเที่ยวไหม
  • I’m here to do business with him. ฉันมาที่นี้เพื่อทำธุรกิจกับเขา
  • Do you need my help? คุณต้องการให้ฉันช่วยเหลือไหม
  • How much time do we have? เรามีเวลาเหลือเท่าไหร่
  • We don’t even have spare rooms. เราไม่มีห้องว่างเลย
  • How do you plan your education? คุณวางแผนการศึกษาของคุณไว้อย่างไร
  • What shall we do this evening ? เราจะทำอะไรกันดีตอนเย็นนี้
  • What do you think about your job ? คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับงานของคุณ
  • Does he need to work to earn his living? เขาจำเป็นต้องทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพของเขาหรือ
  • I learned to do things which I never could do before. ฉันเรียนรู้ที่จะทำในสิ่งที่ฉันไม่เคยทำมาก่อน

get ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

  • Get out! ออกไปให้พ้น
  • I don’t get it. ฉันไม่เข้าใจ
  • Did you get my letter? คุณได้รับจดหมายของฉันแล้วหรือยัง
  • I want to get out of here! ฉันต้องการออกไปจากที่นี้
  • Get ready for a new day. เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับวันใหม่
  • I always get up at 8 o’clock. ฉันมักจะตื่นนอนเวลา 8 โมงเช้า
  • We can’t get along well. เราไม่สามารถเข้ากันได้ดี
  • Let’s get out of here. ออกไปจากที่นี่กันเถอะ
  • Let’s get on the bus. ไปขึ้นรถเมล์กันเถอะ
  • I don’t want to get a cold. ฉันไม่อยากเป็นไข้หวัด
  • I’ll get you some water. ฉันจะไปเอาน้ำให้คุณ
  • I’m gonna get you some help. ฉันกำลังจะช่วยคุณ
  • How did you get this? คุณได้สิ่งนี้มาได้อย่างไร
  • Why don’t you get lost! ทำไมคุณไม่ไปให้พ้นหน้า
  • Get lost! Leave me alone! ไปให้พ้น ปล่อยให้ฉันอยู่ตามลำพัง
  • Get out of here. Get lost. ออกไปจากที่นี้ซะ ไปให้พ้น
  • Could I just get some milk? ฉันขอนมหน่อยได้ไหม
  • I gotta get back to work. ฉันต้องกลับไปทำงานแล้ว
  • Where can I get hold of some chairs? ฉันจะหาเก้าอี้ได้จากที่ไหน
  • I told her but she did not get it? ฉันบอกเธอแล้วแต่เธอไม่เข้าใจมัน
  • What will I get in return? ฉันจะได้อะไรตอบแทนคืน
  • Don’t get out of the car until I come back. อย่าออกจากรถจนกว่าฉันจะกลับมา
  • I have a plan to get a new motorcycle. ฉันมีแผนที่จะซื้อรถจักรยานยนต์คันใหม่
  • You’re gonna get me in trouble. คุณกำลังจะสร้างปัญหาให้กับฉัน
  • Where did you get your shoes from? คุณได้รองเท้ามาจากไหน
  • I came back to get the rest of my stuff. ฉันกลับมาเอาข้าวของที่เหลืออยู่ของฉัน
  • What do you usually get for your birthday? ปกติคุณได้รับอะไรในวันเกิดของคุณ
  • I am unable to get to the phone right now. ฉันไม่สามารถที่จะไปโทรศัพท์ได้ในตอนนี้
  • If you get into a jam, you can call me. ถ้าคุณตกอยู่ในภาวะลำบากคุณสามารถโทรหาฉันได้นะ

go ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

  • Let’s go ไปกันเถอะ
  • I go to school. ฉันไปโรงเรียน
  • Where did you go ? คุณไปที่ไหนมา
  • How do you go to work? คุณไปทำงานอย่างไร
  • I must go now. ฉันจะต้องไปเดี๋ยวนี้
  • Go straight ahead. ตรงไปข้างหน้า
  • Go straight on. เดินตรงไปเรื่อยๆ
  • I’m going to work. ฉันกำลังจะไปทำงาน
  • May I go out, please? ฉันขออนุญาตออกไปข้างนอก
  • I’m going to the market. ฉันกำลังจะไปตลาด
  • We’re going to the market. เรากำลังจะออกไปตลาด
  • I need to go to the bathroom. ฉันต้องการไปอาบน้ำ
  • Does this train go to Siam? รถไฟขบวนนี้ไปสยามไหม
  • How deep do we need to go? เราต้องลงลึกไปแค่ไหน
  • Go straight on this road. เดินตรงไปตามถนนเส้นนี้
  • You are free to go home. คุณมีอิสระที่จะกลับบ้าน
  • I’m going to take a vacation. ฉันกำลังจะลาพักร้อน
  • I cannot get along with my girlfriend. ฉันเข้ากับแฟนสาวของฉันไม่ได้
  • Would you like to go to the Mall? คุณต้องการไปห้างเดอะมอลล์ไหม
  • Would you like to go to my place? คุณอยากไปที่พักของฉันไหม
  • I’m gonna go grab the paper. ฉันกำลังจะไปหยิบหนังสือพิมพ์
  • We gotta go to a secure location. เราต้องไปในที่ที่ปลอดภัย
  • You’re not gonna go talk to her? คุณจะไม่พูดคุ่ยกับเธอหรอ
  • I’m going to Chanthaburi next week. ฉันกำลังจะไปจันทบุรีสัปดาห์หน้า
  • We should go to the park tomorrow. พรุ่งนี้เราน่าจะไปสวนสาธารณะกัน
  • We go shopping every Saturday night. พวกเราไปช้อปปิ้งทุกคืนวันเสาร์
  • She should go to the hospital first thing in the morning. พรุ่งนี้เช้าเธอน่าจะไปโรงพยาบาลเป็นอันดับแรก
  • Do you often go to that festival? คุณไปเที่ยวงานเทศกาลนั้นบ่อยไหม
  • Just go outside and enjoy yourself, and forget about all this nonsense. เพียงแค่ออกไปข้างนอกและสนุกกับตัวเองและลืมเรื่องไร้สาระทั้งหมดนี้

know ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

  • How do you know? คุณรู้ได้อย่างไร
  • I know that she is nice. ฉันรู้ว่าเธอนิสัยดี
  • How should I know? ฉันจะรู้ได้อย่างไร
  • Thanks for letting me know. ขอบคุณที่บอกให้ฉันทราบ
  • I know how to cook food. ฉันรู้วิธีการปรุงอาหาร
  • You know all about him. คุณรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับเขา
  • Let me know beforehand. แจ้งฉันให้ทราบล่วงหน้าก่อนนะ
  • He knows how to play football. เขารู้วิธีการเล่นฟุตบอล
  • Do you know what time it is? คุณรู้ไหมตอนนี้เวลากี่โมงแล้ว
  • I don’t even know his name. ฉันไม่รู้แม้กระทั่งชื่อของเขา
  • I know it will take some time. ฉันรู้ว่ามันต้องใช้เวลาบ้าง
  • Who else knows about this? มีใครรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้อีกไหม
  • You know what that means? คุณรู้ไหมว่านั้นหมายถึงอะไร
  • That is all I really need to know. นั้นคือทั้งหมดที่ฉันอยากรู้จริงๆ
  • I don’t know a single thing about you. ฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับตัวคุณ
  • I’m not sure I know who to call. ฉันไม่แน่ใจว่าฉันรู้ว่าใครโทรมา
  • Did you know I used to be a lawyer? คุณรู้ไหมว่าฉันเคยเป็นทนายความ
  • Please let me know if you can make it. โปรดทำให้ฉันรู้ถ้าคุณสามารถทำมันได้
  • Do you know where the nearest post office is? คุณรู้ไหมว่าที่ทำการไปรษณีย์ใกล้สุดอยู่ที่ไหน
  • What do you know about our company? คุณรู้อะไรเกี่ยวกับบริษัทของเราไหม
  • Do you know more or less where he lives? คุณรู้ไม่มากก็น้อยว่าเขาอยู่ที่ไหนใช่ไหม
  • Who is the most talented person you know? ใครคือคนที่มีความสามารถเก่งที่สุดที่คุณรู้จัก
  • Do you know how many national holidays Thailand has? คุณรู้ไหมว่าประเทศไทยมีวันหยุดประจำชาติกี่วัน
  • Do you know how to go to the police station? คุณรู้ไหมว่าจะไปสถานีตำรวจได้อย่างไร
  • Do you think that you know me well enough? คุณคิดว่าคุณรู้จักฉันดีพอไหม
  • I don’t know what I shall do with myself now! ฉันไม่รู้ว่าตอนนี้ฉันควรทำอะไรกับตัวเองดี
  • I would be grateful if you will let me know as soon as possible. ฉันจะขอบคุณมาก ถ้าคุณจะแจ้งให้ฉันทราบโดยเร็วที่สุด
  • His father did not know that he had not been to school. พ่อของเขาไม่รู้ว่าเขาไม่ได้ไปโรงเรียน

see ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

  • Hope to see you soon. หวังว่าจะได้พบคุณเร็วๆ นี้
  • See you tomorrow. เจอกันพรุ่งนี้
  • See you soon. แล้วพบกันเร็วๆ นี้
  • I’m happy to see you. ฉันดีใจที่ได้พบคุณ
  • Nice to see you. ดีใจที่ได้พบคุณ
  • Hope to see you soon. หวังว่าจะได้พบคุณเร็วๆ นี้
  • Long time no see. ไม่ได้เจอกันนานเลยนะ
  • I need to see a doctor. ฉันต้องไปหาหมอ
  • Did you see that cat? คุณเห็นแมวตัวนั้นไหม
  • Maybe I’ll see you around. บางทีฉันจะได้เจอคุณบ่อยๆ
  • When can I see you again? เมื่อไหร่ฉันจะได้พบเธออีก
  • I can not see anything. ฉันมองไม่เห็นอะไรเลย
  • Good to see you again. ดีที่ได้พบคุณอีกครั้ง
  • Did you see that car! คุณเห็นรถคันนั้นไหม
  • I’ll see you next Friday. ฉันจะพบคุณในวันศุกร์หน้า
  • I can’t see anything. ฉันไม่สามารถมองเห็นอะไรเลย
  • I see what you mean. ฉันเข้าใจว่าคุณหมายความว่าอย่างไร
  • I can see somebody coming. ผมมองเห็นมีบางคนกำลังมา
  • I can’t wait to see you. : ฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะได้พบเธออีก
  • I look forward to seeing you soon. ฉันหวังว่าจะได้พบคุณเร็ว ๆ นี้
  • Good to see you again last week. ดีใจที่ได้พบคุณอีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
  • Do you see me as your brother? คุณเห็นฉันเป็นพี่ชายของคุณไหม
  • I hope to see you next week. ฉันหวังว่าจะได้พบคุณในสัปดาห์หน้า
  • I hope I see you again soon. ฉันหวังว่าฉันจะได้พบคุณอีกในเร็ว ๆ นี้
  • We can see a beautiful scene there. พวกเราสามารถเห็นทิวทัศน์อันสวยงามที่นั่น
  • Did you see Manee at the party last night? คุณเจอมานีในงานปาร์ตี้เมื่อคืนนี้หรือไม่
  • You will see that there is nothing to be scared of. คุณจะได้เห็นว่าไม่มีอะไรต้องกลัวเลย
  • I’m so glad to see you after a long time. ฉันดีใจมากเลยที่ได้เจอคุณหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานมาก

 

Advertisement

Related Articles

Back to top button