Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คำที่ใช้บ่อยพร้อมตัวอย่างประโยค B-III

Advertisement

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คำที่ใช้บ่อยพร้อมตัวอย่างประโยค B-III

B

blond (บลอนดฺ) ผมสีทอง

 • I’ve got blond hair. : ฉันมีผมสีบลอนด์
 • They have blond hair. : พวกเขามีผมสีบลอนด์.
 • She has blond eyebrows and black eyes. : เธอมีคิ้วสีบลอนด์และตาสีดำ
 • Manee’s got green eyes and long blonde hair. :มานีมีตาสีเขียวและผมสีบลอนด์ยาว

blood (บลัด) โลหิต, เลือด

 • Your blood pressure is high. : ความดันโลหิตของคุณสูง
 • May I please take a blood sample? : ขออนุญาตเจาะตัวอย่างเลือดหน่อยนะ
 • Please let me take your blood pressure. : ฉันขอวัดความดันโลหิตของคุณหน่อยนะ
 • Please allow me to take a blood sample. : ขออนุญาตให้ฉันเก็บตัวอย่างเลือดหน่อยนะ
 • This medication may cause changes in your blood. : ยานี้อาจทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระแสเลือด

blow (โบล) พัด, เป่าลม

 • The wind was blowing all night. : ลมพัดตลอดคืน
 • He blew on his soup to cool it. : เขาเป่าซุปของเขาเพื่อให้มันเย็นลง
 • I will blowing my food because It is too hot. : ฉันเป่าอาหารเพราะมันร้อนเกินไป
 • The guard blew his whistle to call for help. : ยามเป่านกหวีดเพื่อขอความช่วยเหลือ
 • Could you blow into this tube, please? : ช่วยเป่าเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ให้หน่อยได้ไหม
 • My little sister is blowing out the candles in her birthday party. : น้องสาวของฉันกำลังเป่าเทียนในงานวันเกิดของเธอ

blue (บลู) สีฟ้า, สีน้ำเงิน

 • I bought a blue car today. : วันนี้ฉันซื้อรถคันสีฟ้า
 • My favourite colour is blue. : สีโปรดของฉันคือสีฟ้า
 • I drive a blue car today. : วันนี้ฉันขับรถคันสีฟ้าไปทำงาน
 • That blue shirt looks really good on you. : เสื้อเชิ้ตสีฟ้าตัวนั้นดูดีมากๆเวลาเธอใส่

board (บอร์ดฺ) กระดาน, คณะกรรมการ

 • Excuse me, teacher. I can’t see the board. : ขอโทษนะคุณครู ฉันมองไม่เห็นกระดาน
 • Can you step aside, please? I can’t see the board. คุณช่วยขยับหน่อยได้ไหม ฉันมองไม่เห็นกระดาน
 • The teachers usually display student work on the board outside the classroom. : โดยปกติคุณครูมักจะแสดงผลงานนักเรียนบนบอร์ดนอกห้องเรียน
 • The board ratified the investment, with eight votes in favor, three against, and two abstention. : คณะกรรมการอนุมัติการลงทุน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวนแปดเสียง ไม่เห็นด้วยสามเสียง และงดออกเสียงสองเสียง

boat (โบท) เรือ

 • I go there by boat. : ฉันเดินทางโดยเรือ
 • You and I are in the same boat. : คุณและฉันเราลงเรือลำเดียวกันแล้ว
 • The old man loves his fishing boat. : พ่อเฒ่ารักเรือหาปลาของแกมาก
 • The boat is ready to leave. All aboard! : เรือใกล้จะออกแล้ว ทุกคนขึ้นเรือได้แล้ว
 • A boat race usually refers to rowing boats. : การแข่งเรือส่วนมากหมายถึงการแข่งเรือพาย
 • Long tailed boats are a feature of Bangkok’s river life. : เรือหางยางเป็นส่วนสำคัญของชีวิตชาวเรือในกรุงเทพฯ

body ร่างกาย, ลำตัว

 • He has a short body and long legs. : เขามีลำตัวสั้นและขายาว
 • Shake every part of your body. : สะบัดอวัยวะทุกส่วนของคุณ
 • They’re not good for your body. : พวกมันไม่ดีต่อร่างกายของคุณ
 • The Boeing 747 has a wide body. : เครื่องบินโบอิง 747 มีลำตัวกว้าง
 • She wants to have a strong healthy body. : เธออยากมีร่างกายที่แข็งแรง
 • We wear clothes to keep our bodies warm. : เราสวมใส่เสื้อผ้าเพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่น
 • A piece of news has a lead and a body. : ข่าวชิ้นหนึ่งประกอบด้วยบทนำข่าวกับเนื้อข่าว

boil (บอยลฺ) ต้มให้เดือด, เดือด, เป็นไอน้ำ

 • Put the pasta into boiling water. : ใส่เส้นพาสต้าลงไปในน้ำที่กำลังเดือด
 • Boil some water to make a cup of tea. : ต้มน้ำให้เดือดเพื่อชงน้ำชาสักถ้วย
 • She unfreezes the food by boiling. : เธอทำให้อาหารแช่แข็งละลายด้วยการต้ม
 • How do you like your eggs? Fried or boiled? : คุณชอบกินไข่แบบไหนระหว่างทอดกับต้ม

bomb (บอมบ์) ระเบิด, ทิ้งระเบิด

 • The airforce bombed the capital city. : กองทัพอากาศได้ทิ้งระเบิดที่เมืองหลวง
 • Police chief says bomb aimed to discredit government. : ผบ.ตร.บอกว่าเหตุระเบิดมุ่งเสียชื่อรัฐบาล
 • They placed a bomb in the town’s main railway station. : พวกเขาวางลูกระเบิดไว้ที่สถานีรถไฟสำคัญของเมือง
 • Bangkok bomb was worst ever attack on Thailand. : ระเบิดที่กรุงเทพถือว่าเป็นการโจมตีที่เลวร้ายที่สุดในเมืองไทย

bone (โบน) กระดูก

 • I bite my fingernails to bone. : ฉันกัดเล็บของฉันจนถึงกระดูก
 • She fell and broke a bone in her leg. : เธอหกล้มและกระดูกขาหัก

book (บุค) หนังสือ, สมุด

 • You should read this book! : คุณควรจะอ่านหนังสือเล่มนี้
 • What book are you reading? : คุณกำลังอ่านหนังสืออะไร
 • It took me so long to find this book. : ฉันใช้เวลาตั้งนานเพื่อหาหนังสือเล่มนี้
 • He spent a lot of money on books. : เขาเสียเงินกับหนังสือต่างๆเป็นจำนวนมาก
 • How much time does it take to write a book? : ต้องใช้เวลามากเท่าไหร่ในการเขียนหนังสือสักเล่ม
 • Could you tell me where I can find these books? : คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าฉันจะหาหนังสือพวกนี้ได้ที่ไหน

border (บอร์’เดอ) ชายแดน, พรมแดน, ขอบ

 • The border between Thailand and Laos. : พรมแดนระหว่างไทย – ลาว
 • He was arrested while trying to cross the border. : เขาถูกจับกุมขณะพยายามข้ามพรมแดน
 • Thailand and Malaysia have a joint border patrol agreement. : ประเทศไทยและมาเลเซียมีข้อตกลงรักษาการณ์ชายแดนร่วมกัน
 • President Trump said he did not care how Mexican government would react and insisted to build the wall along the border. : ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าเขาไม่สนใจเลยว่ารัฐบาลเม็กซิกันจะมีปฏิกิริยายังไงและยืนยันจะสร้างกำแพงที่ชายแดนต่อไป

bore (บอร์) ทำให้เบื่อหน่าย

 • I get bored very quickly. : ฉันเบื่อง่ายมาก
 • She’s such a bore! : เธอเป็นคนที่น่าเบื่อมาก
 • I’m usually very easily bored with buying thing. : ฉันมักจะเบื่อง่ายๆ กับการซื้อของบางอย่าง
 • She bored me all evening with her holiday photo. : เธอทำให้ฉันเบื่อตลอดช่วงเย็นด้วยการนำภาพถ่ายตอนที่เธอไปผักผ่อนมาให้ดู

boring (บอ’ริง) น่าเบื่อ

 • It was kind of boring. : มันน่าเบื่อนิดหน่อย
 • I think that’s quite boring really. : ฉันคิดว่านั่นค่อนข้างน่าเบื่อจริงๆ
 • It’s boring to see the same film again. : มันน่าเบื่อที่ต้องดูหนังเรื่องเดิมอีก
 • I am bored because this movie is boring. : ฉันรู้สึกเบื่อเพราะหนังน่าเบื่อ
 • Writing diary is boring. So I am bored. การเขียนไดอารี่น่าเบื่อ ฉันจึงรู้สึกเบื่อ

born (บอร์น ) เกิด, กำเนิด, โดยกำเนิด

 • When were you born? : คุณเกิดเมื่อไหร่
 • She was born in 1985. : เธอเกิดในปี ค.ศ. 1985
 • What day were you born on? : คุณเกิดวันอะไร
 • I was born to stand out. : ฉันเกิดมาเพื่อโดดเด่น
 • Her baby was born yesterday. : ลูกของเธอเกิดเมื่อวานนี้
 • Actually, I was born in Songkhla. : จริงๆ แล้วฉันเกิดที่สงขลา
 • I was born on January 25th, 1990. : ฉันเกิดเมื่อวันที่ 25 มกราคม 1990
 • I was born in Songkhla, but right now I live in Bangkok. : ผมเกิดที่สงขลา แต่ตอนนี้ผมอาศัยอยู่ที่กรุงเทพ

borrow (บอ’โร) ยืม, กู้, ขอยืม

 • He borrowed money from the bank. : เขากู้เงินจากธนาคาร
 • Could I borrow your pen? : ฉันขอยืมปากกาของคุณหน่อยได้ไหม
 • This pen has run out. Can I borrow yours? : ปากกาแท่งนี้หมึกหมดแล้ว ขอยืมคุณหน่อยได้ไหม
 • If you don’t mind, I would like to borrow your raincoat. : ถ้าคุณไม่รังเกียจ ฉันอยากขอยืมเสื้อฝนของคุณหน่อยนะ
 • Sorry to disturb you, but can I borrow the stapler? : ขอโทษที่รบกวนนะ แต่ฉันขอยืมที่เย็บกระดาษหน่อยได้ไหม

boss (บอส) นายจ้าง, เจ้านาย, ผู้บังคับบัญชา

 • The boss would like to see you. : เจ้านายเรียกคุณเข้าไปพบ
 • I am going to call your boss. : ฉันกำลังจะโทรหาเจ้านายของคุณ
 • Somebody told my boss I have a part-time job. : ใครบางคนบอกหัวหน้าฉันว่าฉันทำงานพาร์ทไทม์
 • The boss said you can work from home this week. : เจ้านายบอกว่า สัปดาห์นี้คุณสามารถทำงานที่บ้านได้
 • He starts working when his boss comes in the office. : เขาเริ่มทำงานเมื่อเจ้านายของเขาเข้ามาในสำนักงาน
 • My boss does not mind if I arrive late. He’s very easy-going. : เจ้านายไม่ว่าอะไรถ้าผมไปถึงที่ทำงานสาย เขาไม่เคร่งครัดกฎระเบียบมากนัก

both (โบธ) ทั้งสอง, ทั้งคู่

 • Hold the dish with both hands. : ถือชามอาหารทั้งสองมือ
 • We both may be in danger. : เราทั้งสองอาจตกอยู่ในอันตราย
 • It’s good for both of us to practice. : มันดีสำหรับเราสองคนที่จะได้ฝึกฝน
 • Because it can’t possibly have been both. : เพราะมันไม่สามารถจะเป็นได้ทั้งสองอย่าง
 • She likes to eat both Chinese and Thai food. : เธอชอบกินทั้งอาหารจีนและอาหารไทย
 • It’s always a pleasure to cook for you both. : ยินดีเสมอที่ได้ปรุงอาหารให้คุณทั้งสอง
 • I need to ask you both a very important question. : ฉันต้องถามคำถามสำคัญกับคุณทั้งสองคน
 • There are two men at the door. Both are climbing the wall. : มีผู้ชายสองคนอยู่ที่ประตู ทั้งคู่กำลังปืนกำแพง

bother (บอท’เทอะ) รบกวน, ทำให้ยุ่งใจ, ทำให้ไม่สบายใจ

 • You’re bothering me. : คุณกำลังรบกวนฉัน
 • I am sorry to bother you. : ฉันขอโทษด้วยที่รบกวนคุณ
 • I’ll no longer bother you. : ฉันจะไม่รบกวนคุณอีกต่อไปแล้ว
 • Does it bother you that much? : มันกวนใจคุณมากขนาดนั้นเลยเหรอ
 • Don’t bother your father now; he’s very busy. : อย่ารบกวนคุณพ่อในตอนนี้เลย ท่านกำลังมีงานยุ่ง
 • Manee hates walking home alone at night, but it doesn’t bother me. : มานีเกลียดการเดินกลับบ้านคนเดียวในตอนกลางคืน แต่ฉันไม่รู้สึกอะไร

bottle (บอท’เทิล) ขวด

 • There is pepper in the bottle. : มีพริกไทยอยู่ในขวด
 • There is fish sauce in the bottle. : มีน้ำปลาอยู่ในขวด
 • There isn’t any water in the bottle. : ไม่มีน้ำในขวดนั้นเลย
 • There is a little water in the bottle. : มีน้ำนิดหน่อยอยู่ในขวด
 • Get me your milk bottle please. : หยิบขวดนมมาให้ฉัน(แม่)หน่อย
 • Don’t put the milk bottle on the floor, it might get dirty. : อย่าทิ้งขวดนมลงพื้นเพราะมันสกปรก

bottom (บอท’เทิม) ส่วนล่าง, ฐาน, ก้น

 • I love you from the bottom of my heart. : ฉันรักคุณจากก้นบึ้งของหัวใจ
 • This button is on the left side at the bottom. : ปุ่มนี้อยู่ด้านซ้ายข้างล่าง
 • Go downstairs and wait for me at the bottom. : ลงไปข้างล่างแล้วรอฉันที่ตีนบันได
 • Her bottom front teeth are going to fall out first. : ฟันสองซี่ล่างของเธอจะเป็นสองซี่ที่หลุดก่อนซี่อื่นๆ

bowl (โบล) ชาม

 • There is a bowl on the table. : มีชามอยู่บนโต๊ะ
 • I ate a bowl with of ice cream. : ฉันกินไอศกรีมไปชามหนึ่ง
 • Can I have a bowl of Tom Yum Kung? : ฉันขอต้มยำกุ้งหนึ่งที่
 • He carried the bowl of soup very carefully. : เขาถือชามซุปอย่างระมัดระวัง
 • Pour one cup of whipping cream into the bowl and beat until it holds soft peaks. : เทวิปปิ้งครีมหนึ่งถ้วยลงในชาม จากนั้นตีเร็วๆ จนครีมตั้งยอด

boy (บอย) เด็กผู้ชาย

 • The boy is sleeping. : เด็กคนนั้นกำลังนอนหลับ
 • That boy killed a snake. : เด็กชายคนนั้นได้ฆ่างูตัวหนึ่ง
 • That boy is shooting a bird. : เด็กชายคนนั้นกำลังยิงนกตัวหนึ่ง
 • The boy looks happy with a new toy. : เด็กชายดูมีความสุขกับของเล่นใหม่
 • I forbid you to tell the boy anything! : ฉันห้ามคุณบอกอะไรกับเด็กนั่น
 • The boy cleans his house every day. : เด็กชายทำความสะอาดบ้านของเขาทุกวัน
 • Please instruct your students to leave my boy alone to train. : โปรดบอกนักเรียนของคุณให้ปล่อยเด็กของฉันตามลำพังเพื่อการฝึกฝน
 • This boy can solve complex mathematic problem easily. : เด็กชายคนนี้สามารถแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย
 • The boy and his dog that broke into my house were caught this morning. : เด็กชายและสุนัขของเขาที่บุกเข้าไปในบ้านของฉันถูกจับได้เมื่อเช้านี้

boyfriend (บอยเฟรนด์) เพื่อนชาย

 • Do you have a boyfriend? : คุณมีแฟนหรือยัง
 • Can you be my boyfriend? : คุณเป็นแฟนฉันได้ไหม
 • Would you like to be my boyfriend? : เป็นแฟนกับฉันไหม
 • What does your boyfriend look like? แฟนของคุณหน้าตาเป็นอย่างไร
 • You’re the worst boyfriend I’ve ever had. : คุณเป็นแฟนที่แย่ที่สุดที่ฉันเคยมี
 • You were a really good boyfriend, I think you deserve someone better. : คุณเป็นแฟนที่ดีนะ แต่ฉันคิดว่าคุณควรได้เจอคนที่ดีกว่านี้

brain (เบรน) สมอง, มันสมอง

 • You’ve got your brain in gear today. : วันนี้คุณได้ใช้สมองเต็มที่จริงๆ
 • He used his brain to solve the problem. : เขาใช้สมองในการแก้ปัญหา
 • In order to survive in this world, you have to use your brain. : เพื่อที่จะอยู่ให้รอดในโลกใบนี้ เธอต้องใช้สมองหน่อย
 • I don’t want you poisoned their brains with this nonsense. : ฉันไม่อยากให้คุณล้างสมองพวกเขาด้วยเรื่องไร้สาระนี่
 • I heard that your dad has a brain tumor. How is he doing? : ฉันได้ยินมาว่าพ่อของคุณมีเนื้องอกในสมอง เขาเป็นอย่างไรบ้าง

branch (บรานชฺ) กิ่งไม้, กิ่งก้าน, สาขา

 • They ducked to avoid a low branch. : พวกเขาก้มหลบกิ่งไม้ที่ต่ำ
 • A bird catch above branch of the tree. : นกตัวหนึ่งเกาะอยู่บนกิ่งไม้.
 • The bank has branches all over the country. : ธนาคารมีสาขาทั่วประเทศ
 • Which branch of science are you studying? : คุณกำลังศึกษาวิทยาศาสตร์สาขาไหน
 • I run Macdonald’s branch offices in the northern part of the city. : ฉันบริหารสำนักงานสาขาของแมคโดนัลทางตอนเหนือของเมือง

brand (แบรนดฺ) ยี่ห้อ, ตราประทับ

 • What brand do you have in mind? : คุณอยากได้ยี่ห้ออะไร
 • I don’t usually care about name brand. : ฉันไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับยี่ห้อสินค้า
 • I thought this no-brand bread would be horrible. : ฉันคิดว่าขนมปังที่ไม่มียี่ห้ออันนี้จะรสชาติแย่ซะอีก
 • Rihanna is a singer who owns a cosmetics brand. : รีแอนนาเป็นนักร้องที่เป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอาง

brave (เบรฟว) กล้าหาญ

 • You are a brave child. : หนูเป็นเด็กที่กล้าหาญ
 • you are a brave girl. : คุณเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญ
 • The brave should be praised. : ผู้กล้าหาญทั้งหลาย ควรได้รับการยกย่อง
 • They are such brave soldiers that everyone admires them. : พวกเขาเป็นทหารกล้าที่ทุกคนชื่นชมพวกเขา
 • I wasn’t brave enough to tell her what I thought of her. : ฉันไม่กล้าพอที่จะบอกเธอว่าฉันคิดอย่างไรกับเธอ
 • The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. : ผู้กล้าหาญมิใช่ผู้ไม่รู้สึกหวาดหวั่น แต่คือผู้เอาชนะความกลัวนั้นต่างหาก

bread (เบรด) ขนมปัง 

 • Manee eats bread. : มานีกินขนมปัง
 • He eats bread in the morning. : เขากินขนมปังในตอนเช้า
 • Manee is spreading butter on the bread. : มานีกำลังทาเนยลงบนขนมปัง
 • I would like to have some bread and butter, please. : ฉันขอขนมปังกับเนยหน่อยครับ
 • The bread of Puff&Pie doesn’t have preservative. : ขมมปังของพัฟแอนด์พายไม่มีสารกันบูด
 • This fine bread is made from a special wheat flour. : ขนมปังแสนอร่อยนี้ทำจากแป้งสาลีชนิดพิเศษ

broken (โบร’เคิน) แตก, เสีย

 • The chair is broken. : เก้าอี้พัง
 • The car has broken down. : รถเสีย
 • I think it’s broken. : ฉันคิดว่ามันเสีย
 • My dad had his arm broken. : พ่อของฉันแขนหัก
 • The broken window was replaced. : หน้าต่างที่พังถูกนำมาไว้ที่เดิม
 • Don’t open the refrigerator so often. It will broken. : อย่าเปิดตู้เย็นบ่อย มันจะเสีย

breakfast (เบรค’ฟาสทฺ) อาหารเช้า

 • I eat breakfast at 8 o’clock. : ฉันทานอาหารเช้าตอน 8 โมง
 • Have you eaten breakfast? : คุณทานอาหารเช้ากันหรือยัง
 • What time do you eat breakfast? : คุณทานอาหารเช้าตอนกี่โมง
 • I cooked breakfast for the family. : ฉันทำอาหารเช้าสำหรับครอบครัว
 • You want me to make you breakfast? : คุณอยากให้ฉันทำอาหารเช้าให้ทานหรือ

breast (เบรสทฺ) หน้าอก

 • Please allow your baby to breast feed. โปรดให้ลูกของคุณกินนมจากเต้า
 • I have a sharp pain in my left breast. : ฉันมีอาการเจ็บแปลบที่เต้านมข้างซ้าย

breath (เบรธ) ลมหายใจ, การหายใจ

 • Just take a deep breath. : แค่หายใจลึกๆ
 • I know you’re there. I can hear your breathing. : ฉันรู้ว่านายอยู่ที่นี่ ฉันสามารถได้ยินเสียงหายใจของนาย
Advertisement

Related Articles

Back to top button